Asociace měst pro cyklisty se představila na Industry Forum v Polsku

19. 12. 2016

Cyklistika jako důležitá součást ekonomiky, to bylo téma jednoho z panelů polského Industry Forum. Setkání přivedlo v termínu 8 - 10. prosince do polského Karpacze na 600 hostů, většinou zástupců největších polských podniků, ale také zástupce státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů a think-tanků, stejně jako novináře.

Fórum, které navazuje na tradici setkání pořádaných pravidelně od roku 2006, se stalo příležitostí pro širokou diskusi o klíčových otázkách evropského průmyslu. Během tří dnů diskusí se uskutečnily desítky akcí: debat, plenárních zasedání, prezentací, zpráv a tematických bloků. Hlavní byla čtyři následující témata: inovace a nová ekonomika, energetika, průmyslový management a cestovní ruch a volný čas.

Fórum věnované cyklistické dopravě a aktivnímu turismu zahájila prezentace předsedy francouzského sdružení cyklistů Oliviera Schneidera. Přestože cyklistika je jednou z nejefektivnějších forem investic (peníze investované do cyklistické infrastruktury se vrací čtyř- až šestinásobně, některé odhady hovoří ještě o vyšším poměru), v Polsku se cesta k rozvinuté cyklistické kultuře teprve hledá. Diskusní panel byl ojedinělou příležitostí, kdy spolu mohli hovořit zástupci cyklistického průmyslu, komunálních a národních politiků a zájmových sdružení a iniciativ. Může politik postavit svůj program na podpoře cyklistické dopravy? Województwo małopolskie investovalo do rozvoje cykloturistiky v posledních letech, včetně metropole regionu Krakowa. Nové cyklostezky vznikly podél řeky Dunajec, která nabízí 160 km cest vedoucích nedaleko u slovensko-polské hranice. Co pomůže rozšířit tuto praxi do ostatních regionů? Přestože na polském trhu se prodá přes 1,2 mil. kol ročně, kolo tu stále hledá svoji cestu k rovnoprávnému dopravnímu prostředku. V polském měřítku je tak na špičce město Gdaňsk se svým 6procentním podílem cyklistické dopravy.

Česká republika byla na setkání představená jako země, která ve svojí národní cyklostrategii stanovuje konkrétní cíle a úkoly pro resorty dopravy, místního rozvoje, zemědělství i zdravotnictví. Představila se také nová značka na podporu aktivní turistiky Česko jede, pod jejíž hlavičkou brzy spustí Česká centrála cestovního ruchu nový web.

Jedna z otázek na Jitku Vrtalovou, která tu zastupovala Asociaci cykloměst, byla: Jaké je doporučení pro naše severní sousedy? Sdružovat lidi, kteří vidí města nejen jako ekonomické celky, ale také jako místa, která ovlivňují životní styl. Vytvářet plány - koncepce, do jejichž přípravy i uskutečnění bude zapojena celá škála partnerů, včetně regionů – vojvodství, měst, zájmových sdružení a odborných organizací. Podporovat podnikatele v cestovním ruchu. Společná cesta se rozhodně nemusí omezovat jen na česko-polské příhraničí, jak ukázala následná neformální jednání.

 

Podrobné informace o konferenci najdete na: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

Modul: Novinky