Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Otrokovice: Nová opatření mají zlepšit bezpečnost cyklistů

02. 12. 2016

Cestování na jízdním kole v Otrokovicích by mělo být v příští cyklistické sezóně opět o něco bezpečnější a příjemnější. Tři nová cykloopatření na území města schválili otrokovičtí členové rady na svém posledním jednání. Umožnění jízdy cyklistům v protisměru, doplnění symboliky na stezkách pro chodce a cyklisty a nový koridor pro cyklisty vyznačený piktogramy.

Na Trávníkách v ulici SNP, v úseku od křižovatky s ulicí J. Valčíka po ulici Hlavní, bude nově umožněn provoz cyklistů v protisměru. Na změnu upozorní nové dopravní značení „Jízda cyklistů v protisměru“, „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ a vyznačením jízdního pruhu pro cyklisty na vozovce. „V březnu letošního roku byla umožněna jízda cyklistům v protisměru v ulici Zámostí. Po roce můžeme konstatovat, že je toto opatření bezpečné, neboť nevedlo ke zvýšené nehodovosti. Ze zkušenosti v oblasti cyklodopravy víme, že v současné době většina měst v jednosměrných ulicích k tomuto řešení přistupuje,“ uvedla vedoucí odboru dopravně-správního Renáta Krystyníková.

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a povědomí uživatelů stezek pro chodce a cyklisty město přistoupilo k doplnění symboliky. Stezky budou opatřeny podélnou souvislou nebo přerušovanou čarou dělící stezku na dvě části. Doplněny budou šipky upozorňující na směr jízdy a chůze. „S ohledem na to, že na stezkách pro chodce a cyklisty se společným provozem, kdy si chodci nejsou jisti, po které straně se mají pohybovat, budou doplněny také symboliky chodce a cyklisty,“ informovala dále Renáta Krystyníková.

Na ulici tř. Tomáše Bati v úseku od kruhového objezdu na Bahňáku od čistírny odpadních vod po ulici Moravní bude nově vyznačen piktogramový koridor pro cyklisty. „Abychom zamezili jízdě cyklistů po chodníku v tomto úseku, bude na vozovce vyznačeno vodorovné dopravní značení, které vytyčuje prostor a směr jízdy cyklistů. Zároveň řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů,“ vysvětlila vedoucí odboru.

Vedení města se těmito kroky snaží být přívětivé nejen pro cyklisty, ale snaží se naplňovat cíle Národní strategie cyklodopravy při zohlednění Národní strategie BESIP a učinit město přátelské pro všechny účastníky silničního provozu.  „Chceme mít v Otrokovicích takovou dopravní infrastrukturu, díky které se naprostá většina z nás dokáže po městě efektivně pohybovat, aniž by přitom trpěl městský prostor, obecná dostupnost či kvalita života. Chceme vždy mít možnost vybrat si kterýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostaneme, kam budeme chtít,“ shrnul otrokovický starosta Jaroslav Budek.

Zdroj: Otrokovice.cz

Modul: Novinky