Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Nové možnosti finanční podpory pro rok 2017

27. 11. 2016

Shromáždili jsme pro Vás možnosti finanční podpory pro rok 2017. 

Využít všech možností pro vytvoření sítě chráněných cest pomáhá několik dotačních titulů, které zkráceně představujeme:

Státní fond dopravní infrastruktury – podporuje financování infrastruktury, především cyklostezek, ale také pruhů pro cyklisty, projektové dokumentace a nově od příštího roku také křížení např. s hlavní silnicí nebo železnicí. První kolo žádostí bude ukončené v lednu 2017, uzávěrky jednotlivých programů budou mezi 6.  – 31. 1. 2017. Podrobnosti jsou k dispozici na www.sfdi.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj – v čerstvě vyhlášeném programu, který je zaměřený na podporu cestovního ruchu, je celkem 300 mil. Kč. Finance mohou směřovat do marketingových činností, ale také na základní a doprovodnou infrastrukturu, jako jsou například odpočívky, parkování a podobně. Žádosti lze podávat od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017.  Podrobnosti k danému programu si každý může najít na stránkách ministerstva na www.mmr.cz.

Evropské fondy – Podpora udržitelné mobility je zařazena také do programu IROP, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj. Počítá jak s podporou formou výzev pro individuální projekty, kde bylo první kolo již ukončeno a další se plánuje v roce 2017, tak s podporou přes tzv. integrované nástroje – Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). První kolo výzev pro tzv. integrované projekty je otevřeno do konce příštího roku. Podrobnější informace naleznete na www.dotaceEU.cz/IROP.

Modul: Novinky