Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Praha - Nová podoba Vítězného náměstí. Praha připraví urbanistickou soutěž

29. 10. 2016

Pražští radní dali zelenou přípravě urbanistické soutěže na dostavbu Vítězného náměstí a celkové řešení komplikované situace na tomto významném veřejném prostranství. Řešit by se mělo nejen zlepšení kvality života zdejších obyvatel, ale také dopravní situace či možná dostavba budov. Podklady pro vyhlášení by měly být připraveny na jaře 2017.

„Podobu veřejného prostoru na Vítězném náměstí, jednoho z největších a nejmonumentálnějších náměstí v Praze, považuji dlouhodobě za neuspokojivou. S otevřením tunelového komplexu Blanka je toto téma ještě palčivější,“ vysvětluje krok radních náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

„Potřebujeme proto koncepční řešení, které posílí funkci náměstí a vrátí co nejvíce prostoru lidem. Ke spolupráci jsme přizvali Prahu 6, ČVUT a VŠCHT jako majitele nezastavěných pozemků a samozřejmě architekty,“ dodává náměstkyně.

Prvním krokem bude definice území, kterého se soutěž bude týkat. Výsledkem soutěže bude dopravně urbanistická studie, která se bude následně dopracovávat do podrobnější dokumentace pro potřebné rozhodování v území.

„Urbanistická soutěž by měla přinést kvalitní návrh veřejných prostranství a vyřešit otázku individuální i veřejné dopravy. Dále by měla stanovit doporučení pro navazující zástavbu tak, aby doplňovala a rozvíjela současný charakter oblasti. Institut plánování a rozvoje Prahy bude mít za úkol připravit do konce dubna 2017 podklady pro tuto soutěž,“ doplňuje Ondřej Boháč, pověřený řízením Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Zdroj: zpráva z 35. jednání Rady hl. m. Prahy 25. října 2016

 

Modul: Novinky