Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Břeclav: Cyklostezka oceněná v soutěži Cesty městy

29. 10. 2016

Projekt řešil vybudování nové obousměrné cyklistické stezky včetně značení, ale přinesl i komplexní řešení komunikace pro pěší, oddychových ploch a navazující zeleně tak, že se tato brownfieldová lokalita stala atraktivní pro uživatele. Lokalita v současnosti umožňuje také bezpečný přístup a pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vybudovaná cyklostezka se nachází na frekventované trase spojující městskou část Stará Břeclav s centrem města. Realizace tohoto opatření přispěla k odklonu cyklistické i pěší dopravy ze souběžných komunikací I. a II. třídy, na kterých intenzita dopravy dosahuje až kolem 19 000 vozidel/24 hodin. Došlo tak k výraznému sníženi rizika nehodovosti cyklistů. Řešení zahrnovalo rovněž rekonstrukci nábřežní zdi, instalaci městského mobiliáře a ozelenění přilehlých ploch, čímž přispělo k estetickému zhodnocení celého nábřežního prostoru.

Břeclav: Cyklostezka oceněná v soutěži Cesty městy

Modul: Novinky