Budoucnost cyklistiky - nový přístup k infrastruktuře, nový přístup k politice

04. 10. 2016

Dne 14. září se v prostorách Stálého zastoupení Slovenské republiky při EU konala konference na téma budoucnost cyklistiky – nový přístup k infrastruktuře, nový přístup k politice. Počínaje 14. zářím Fabián Küster a jeho tým zahájí práci na Evropské cyklistické strategii, záměr a cíl této strategie je především povzbudit více občanů EU k častější jízdě na kole, tímto je možné otevřít socio-ekonomické benefity, které by mohly přinést Evropskému trhu biliony eur. Experti na danou problematiku se proto spojili s účelem vytvořit Evropskou cyklistickou strategii, jenž definuje cíle a akce, které by měly být implementovány Evropskou unií na podporu cyklistiky. Strategie bude oficiálně představena Evropské komisi na konferenci Velo-City 2017 v červnu. Tato strategie bude zpracovaná 20-25 experty a bude se skládat z deseti kapitol. Součásti strategie bude i veřejný průzkum, v rámci kterého mají možnost jednotlivé zainteresované objekty vyjádřit svůj názor na danou problematiku. Jeden z cílů Evropské komise pro rok 2030 je zdvojnásobení cyklistů na silnicích v EU, tento cíl přímo vyzývá k vytvoření Evropské strategie cyklistiky. Federace Evropských cyklistů spolu se Stálým zastoupením Slovenské republiky při EU a projektem CHIPS nastartovali proces vytváření Evropské cyklistické strategie. Setkání se zúčastnili hosté na vysoké úrovni, jako je Bernd Bievert, zástupce vedoucího kabinetu místopředsedy Komise Šefčoviče, Martin Eder z rakouského Ministerstva životního prostředí, představující PEP partnerství v oblasti podpory cyklistiky a pan-evropský Masterplan pro cyklistiku a Olivier Heiden, administrátor komise COTER ve Výboru regionů, který informoval o přínosu cyklistické strategie EU na mezinárodní úrovni. Mezi témata, která byla často diskutována, patřila především potřeba společné metodiky pro vytvoření cyklistických dálnic po celé Evropě, jakož i potenciální vývoj kritérií minimální jakosti EU pro cyklistické infrastruktury v členských státech.  Dalším krokem pro cyklistickou strategii EU je získání podpory místních, národních a evropských představitelů na konferenci CIVITAS 2016, která se bude konat v Gdyni.

Bernhard Ensink, generální tajemník Evropské cyklistické federace ECF, zmínil důležitou aktivitu a velký zájem rakouské vlády, která se velmi zajímá o budoucnost cyklistiky ve svém státě. Ensik se zmínil, že nezáleží na tom, jaká je geografická pozice státu, pokud se města a státy budou snažit a přizpůsobovat svou infrastrukturu cyklistům, budou lidé čím dál častěji využívat svá kola. Známá cyklistická města jako Amsterdam a Kodaň se staly cyklistickými jedničkami jen díky aktivitám místních politiků. Evropská cyklistická strategie hodlá identifikovat bariéry cyklistiky v EU, nové příležitosti a úspěšné příklady financované Evropskou komisí. Ensink se zmínil, že v rámci strategie je zde velká podpora ze strany členských státu, Evropského parlamentu, Výboru regionu a také samotné Eurokomisařky pro dopravu Viktorii Bulc.

Bernard Biervert, zástupce ředitele kabinetu viceprezidenta Evropské komise Šefčoviče, mluvil o projektu energetické unie, jenž má na starosti komisař Šefčovič a především o Evropské strategii pro dopravu, jenž byla vypracována v rámci uzavření Pařížské smlouvy. Cyklistika je v této strategii uvedena jako velmi důležitý neemisní způsob dopravy, který se musí dále podporovat. Součástí této strategie je i podpora cyklistiky v rámci měst, kde je často velké znečištění vzduchu díky nahromadění aut, proto je nutné podle Bieverta investovat do propagace cyklistiky a snížit emisní zátěže měst. Komisař Šefčovič  podporuje především nové akce a iniciativy měst na této úrovni. Bievert také hovořil o důležitosti cyklistiky z ekonomického hlediska, především jako příležitost pro nové pracovní možnosti, ale také například pro turismus. Téma cyklistiky se objevuje dále také v Městské agendě mobility, v oblasti strategií veřejného zdraví a strategií generálního ředitelství Dopravy a také turistické strategii. Výbor regionů zase naopak vytváří iniciativu Roadmap for cycling. Bievert také poukázal na to, že díky tomu, že se problematika cyklistiky vyskytuje v tolika tématech, je velmi roztříštěná a proto samotná akce vytváření strategie, je z pohledu Komise velmi vítána.  

Panel č. 1: Evropská cyklistická strategie

Martin Eder, Ministerstvo životního prostředí Rakouska, hovořil o tom, že je nutné spojit všechny cyklistické strategie pod jednou střechou a proto vznikla iniciativa, jenž má za úkol vytvořit celkovou Evropskou cyklistickou strategii. Eder představil pan-evropské partnerství pro cyklistiku, jenž má za úkol propagovat mobilitu příznivou k životnímu prostředí a zdraví. Toto společenství započalo svou činnost v roce 2001. Dnes je součásti partnerství 56 ministrů z celé Evropy. Cílem partnerství je posílení a rozšíření expertízy v oblasti cyklistiky a vytvoření profesionálního prostředí pro všechny aktivity a vyčlenit nejdůležitější témata pro vytvoření pan-evropského plánu na podporu cyklistiky. Součásti iniciativy je i například Rusko, Srbsko, není to tedy jen plán v rámci Evropské unie ale spíše evropského kontinentu. Naopak Španělsko a Velká Británie ani Polskou nejsou součástí. V současnosti je partnerství v produkční fázi, ve které se členové dohodli na všech hlavních tématech, a byl vytvořen hrubý plán na propagaci cyklistiky. Plán by měl být přijat v roce 2019.

Oliver Heiden, Výbor regionů zástupce Kevina Peela- zpravodaj pro evropskou Roadmap for cycling.  Heiden na začátku svého proslovu zmínil, že 12.10 by mělo plenární zasedání Výboru regionů přijmout stanovisko Kevina Peela zabývající se budoucností cyklistiky v EU.  Heiden zmínil nejdůležitější pozitiva cyklistiky, příležitost pro růst a nové pracovní pozice, veřejné zdraví, životní prostředí a klima, turismus, účinnou dopravu a lepší územní plánování. Heiden také hovořil o samotném Bruselu, 10 let zpátky nebylo vůbec možné využívat kola v rámci přepravy po městě a během deseti let se počet cyklistů více než ztrojnásobil a tomu se začíná postupně přizpůsobovat i infrastruktura. Kevin Peela ve svém stanovisku dále prosazuje, aby Euro-Velo bylo součásti i TEN-T iniciativy, důležité je taktéž,  aby se Eurostat více zabýval problematikou cyklistiky, aby všichni měli data, ze kterých by mohli čerpat.  Problémem v rámci cyklistiky je taktéž to, že v městech může být velmi nebezpečné vůbec používat kola, proto se bude snažit více zaměřovat na bezpečnost. Hlavní poznatky stanoviska Kevina Peela jsou podle Heidena takovéto: zdvojnásobení cyklistiky v celé EU, zajištění udržitelné dopravní hierarchie, vyčlenění finančních prostředků dopravy EU (cca 10% rozpočtu pro cyklistiku), pokyny pro národní a místní orgány, zahrnutí EuroVelo do TEN-T sítě a orientace na bezpečnost provozu.

Adam Bodor, Evropská cyklistická federace, hovořil o Evropské cyklistické strategii a popisoval všechny kapitoly strategie. První kapitola bude mít za úkol vymezit současné trendy v oblasti evropské cyklistiky, příležitosti k růstu aj. Druhá kapitola definuje benefity cyklistiky jako takové a její přínos pro evropskou politiku. Kapitola č. 3 se bude zabývat problematikou propagace cyklistiky a čtvrtá kapitola cyklistickou infrastrukturou, pátá cyklistickými standardy. Šestá kapitola se zaměří na EU jako globálního hráče v oblasti využívání cyklistiky, sedmá kapitola bude porovnávat cyklistiku s dalšími módy dopravy a osmá kapitola bude zmiňovat téma politiky pro oblast výroby kol. Poslední dvě kapitoly mají za úkol řešit problematiku cyklistiky v rámci evropské struktury, a zda-li je tato politika dlouhodobě udržitelná a poslední kapitola se bude zaměřovat na aspekt governance, především se bude snažit vyřešit problém, jak sjednotit předpisy pro jednotlivé členské státy tak, aby došlo k zajištění evropského standardu.  Bodor doufá, že poté co se Evropská cyklistická strategie dostane do rukou Evropské komise, stane se také, aby byla i součásti pracovního programu Evropské komise pro rok 2018. Důležité je podle Bodora podněcovat stále větší počet lidí, aby cyklistiku využívali, podle něj má cyklistika v celé EU potenciál k odemknutí socioekonomických přínosů v hodnotě miliard eur.

Panel č. 2. Směrem k normám v oblasti cyklistické infrastruktury

Hilie Talent, nizozemský institut pro mobilitu, hovořila o tom, jak se v rámci iniciativy snaží odradit uživatele aut a podporují jiné ekologičtější druhy dopravy. Na základě průzkumu definovala organizace důležité požadavky občanů proto, aby využívali každodenně kola, jde především o soudržnost, konzistenci v rámci kvality, možnost vybrat si více než jen jednu cestu a možnost lehce najít tyto cyklistické cesty aj. Důležité také je, aby bylo kolo rychlejší než auto, mělo při využívání konstantní rychlost, minimální zpoždění a žádné zbytečné zajížďky. Dalšími požadavky jsou atraktivita, především sociální bezpečnost, dost místa aby lidé mohli cestovat vedle sebe, bezpečnost a zdraví, zdraví je spojené s tím, že může byt velmi nebezpečné jet každým dnem za auty a vdechovat zplodiny, které auta vypouštějí. Bezpečnost se vztahuje k chování lidi, kteří jsou účastníci provozu, také s fyzickým stavem kol a celkovou infrastrukturou. Posledním požadavkem je komfort, hladký povrch a minimální množství zastávek. Podle Talent je důležité stavět cyklistické stezky v rezidenční oblastech, které často kopírují nejdůležitější silnice, tak aby cyklisti nemuseli jezdit ve společnosti aut. V Nizozemsku byly vytvořeny směrnice pro všechny města a regiony jak stavět infrastrukturu pro cyklistiky, vymáhat dodržování těchto směrnic je možné pomocí nizozemského práva, pokud nejsou majiteli silnic dodržovány. Nizozemsko také připravilo směrnici pro to, jak by měly být silnice dobře navrženy tak,  aby bylo cyklistické prostředí ušité na míru lokálním příležitostem.

Martin Post, provincie Gerderland, hovořil o tom, jak ve svém městě a celé provincii vytvořili cyklistické silnice. Nejprve analyzovali poptávku, definoval cyklistickou síť, zajistili si politickou podporu především Ministerstva dopravy, které zajistilo smlouvu o vytvoření cyklistické silnice tzv. Rijnwaalpad. Silnice měla být 17 km dlouhá, stála 17 milionu eur a denně ji využívá cca 10 tis. Již dnes je kapacita velmi malá, součásti je i tunel pod dálnicí a dva mosty. Cyklistická silnice má svoje speciální značení i marketingovou strategii, díky které silnici využívá více lidí, než bylo původně zamýšleno. V celé provincii se výrazně snížilo množství používaných aut.

Joris Van Damme, provincie vlámského Brabantu, zmínil důležitost při dělení cyklistických silnic. Podle něj by měly být dva druhy silnic, jedna na odpočinek a druhá, která by měla být využívána každodenně a být svým způsobem dálnicí. Damme hovořil o tom, že i když má jejich cyklistická silnice značná negativa, i tak je využívána velkým množstvím občanů k tomu, aby se dostali z Leuvenu do Bruselu. S pomocí Interreg CHIPS programu spolupracuje region s dalšími regiony na tom, aby spojily jednotlivé části silnice a vytvořili marketingovou a branding strategii tak, aby silnici ji využívalo více a více lidi. Problémem podle Dammeho je také, že cyklistické silnice nejsou například na Google mapách a proto je těžké, aby se dostaly do povědomí široké veřejnosti.

Erik Štefánek, hovořil o projektu Bike to Shop, který měl za úkol podporovat to, aby lidé jezdili nakupovat na kole a ne autem. Marketingová strategie se zaměřila na to, že tento produkt je jednodušší, levnější, zdravější a rychlejší. Plus vytvořili s obchody nabídky, tak aby ten co přijel na kole, dostal buď slevu nebo kávu.  Projekt se také snažil přemluvit radnici, aby zlepšila infrastrukturu aj., bohužel se setkali s negativním ohlasem.

Alexander Micovčin, Zastoupení Slovenské republiky při EU, mluvil o cíli Slovenské republiky mít 10% cyklistů v zemi do roku 2020. Poděkoval evropským fondům za to, že díky nim je možné mít prostředky na stavbu infrastruktury a budovat partnerství na lokální, regionální ale i evropské úrovni. A podporovat fakt, aby kola nebyla jen používaná v rámci využívání volného času a sportu ale i pro každodenní činnost.

 

 

 

 

Modul: Novinky