Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Národní třída se uzavřela autům. Emise poklesly na třetinu.

29. 09. 2016

Centrum Prahy na jeden den ovládl Mezinárodní den bez aut. Ve čtvrtek 22.září vznikla na Národní pěší zóna. Všechny přístupy do ulice obsadili policisté, kteří auta posílali pryč. Podle prvních odhadů se tím množství škodlivých látek v ovzduší snížilo minimálně o dvě třetiny.

Na Národní třídě se během celého dne vystřídalo kolem 30 tisíc lidí. Celá ulice se proměnila v pěší zónu, kudy po celý den projížděly jen tramvaje a vozovka silnice posloužila jako prostor pro lehátka, výstavy nebo hřiště pro děti.

Na programu týdne mobility se podílelo jak město, tak městské firmy a organizace a také občanská sdružení a iniciativy. Na Národní třídě probíhaly akce od časného rána až do tmy. Více než 30 organizací tu přímo na ulici vytvořilo program, jehož součástí byly například testovací dráhy pro nákladní kola nebo elektrokola, odpočinkové zóny, pouliční kavárny i komentované prohlídky. Dánský velvyslanec Christian Hoppe tu slavnostně zahájil výstavu Město v pohybu. Na místě byla také pokřtěna čerstvá pěší mapa Prahy.

Praha má dlouhodobě problém s kvalitou ovzduší. 90% těchto škodlivých emisí pochází z osobní automobilové dopravy. Mluvit o chytré dopravě, znamená také uvědomit si následky svého chování. „Každý z nás může svým chováním ovlivnit, jak bude vypadat město, ve kterém žije,“ řekl náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek a dodal: „Často stačí malé krůčky a drobná rozhodnutí každého z nás k tomu, abychom pomohli udělat město příjemnějším pro život.“

K uvolněné atmosféře zalidněné ulice přispěla také Asociace cykloměst. Na jejím stánku byly k dispozici cyklomapy dálkových tras i nejatraktivnějších koutů České republiky.  Každý si mohl odnést tipy na výlety po nejhezčích místech naší země, informace o novinkách v dopravním značení a další tipy pro cykloturistiku i denní cestování po městě. Zájem předčil očekávání, a tak večer už velká většina materiálů byla rozebraná. Kromě cest pro kola a pěší v Praze nejvíce dotazů směřovalo na stezky na Jižní Moravě, stejně tak byl velký zájem o východní nebo jižní Čechy, speciálně o okolí Hradce Králové, Písecko, Táborsko a Třeboňsko.

V těsném sousedství stánku Asociace si mohl každý namalovat perníček ve tvaru jízdního kola, najít cestu přes Prahu s pomocí cyklomapy nebo se podělit o své zkušenosti s jízdou po Praze na kole. Zajímavostí bylo, že všechny materiály byly na stánek přivezeny na nákladním kole (cargobike), které zvládne uvézt až 120 kg nákladu. „Jeden novinář se ptal, zda by se dal den bez aut opravdu uspořádat bez využití automobilů,“ říká Jitka Vrtalová z Asociace cykloměst, která stánek obsluhovala. „Podle mého názoru bylo cílem dne upozornit na nadužívání aut, nikoli se jich zcela zbavit. Podle serveru cargobikes.cz by dvě z pěti cest vykonaných motorovými vozidly bylo možné přemístit na nákladní kola,“ doplnila potom. Jak ukázala zkušenost na Národní třídě, změna pražského ovzduší k lepšímu by byla nejen cítit, ale také vidět na první pohled.

Snížení provozu motorových vozidel přineslo výrazné snížení množství prachových částic, které byly měřeny nejen během Dne bez aut, ale také předchozí den za obvyklého provozu. Částice emitované spalovacími motory představují pro náš organismus velký problém, protože jsou velmi malé, s vysokou účinností se zachycují v plicních sklípcích a mají schopnosti pronikat do krevního oběhu. Nejvíce alarmující je však skutečnost, že na zmíněné mikročástice se ve výfuku aut váží rakovinotvorné látky. Tyto částice, příliš malé na to, aby byly viditelné pouhým okem, jsou emitované v bezprostřední blízkosti občanů a fungují jako doručovací služba nebezpečných látek do celého těla.

Zatímco prevenci bezpečnosti na silnicích je věnováno hodně prostoru, o zdravotních rizicích způsobených výfukovými plyny aut se moc nemluví. Přitom mají prachové částice a přízemní ozon v Evropské unii ročně na svědomí 406 000 předčasných úmrtí oproti 39 000 mrtvých při dopravních nehodách. 

Graf 1: Porovnání celkového počtu částic na krychlový centimetr (cm3) na Národní, Smetanově nábřeží a Karlově mostě


Graf 2: průměrné hodnoty měření a mediánNa grafu č. 2 je možno vidět průměrné hodnoty měření a medián ze stacionárního přístroje. Emise se při bezmotorovém využívání ulice snížily z průměrných 41 tisíc částic na cm3 ve středu na průměrných 11 tisíc částic na cm3 ve čtvrtek, tj. téměř o tři čtvrtiny.

Modul: Novinky