Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

V Jihlavě se objevily originální stojany na kola

20. 05. 2018

Originální stojany na kola má od dnešního dne Jihlava. Bicykly je možné si opřít a zamknout k lidským postavám z kovu. „Mimo to, že Jihlava dohání dluh, který má vůči stále přibývajícím cyklistům, dostává do centra města zajímavé objekty, které ozvláštňují veřejný prostor,“ uvedl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal, který ke stojanům postavil první „ježčí“ kolo v barvách města.

Tradiční stojany, ve kterých bicykl stojí předním nebo zadním kolem, nejsou nejvhodnější. „Byl požadavek vytvořit stojan, o který bude možné bicykl opřít nejméně na dvou bodech. A protože jde o instalaci do veřejného prostoru, vznikla myšlenka lidských postav. S nadsázkou říkáme, že jde o přítele, o kterého se můžete opřít,“ uvedl autor návrhu stojanů jihlavský architekt David Beke. Každý stojan je jiný, siluety se mění podle umístění. Na náměstí jsou to běžní chodci, u pošty a banky jsou to například postavy s telefonem u ucha či úředníci s dokumenty, na plánovém budoucím stanovišti u turistického rozcestníku to budou třeba turisté s batohy. „Už se objevily první požadavky, abych na další stanoviště udělal siluety konkrétních lidí,“ doplnil s úsměvem architekt David Beke.

V první etapě nechala radnice umístit celkem deset stojanů na centrálním jihlavském Masarykově náměstí – po pěti stojanech před poštou a na křižovatce s ulicí Matky Boží. Další místa pro nové stojany jsou v plánu na příští rok na dalších frekventovaných místech – u nemocnice, knihovny, obchodního centra. „Pokud bude zájem o zřízení stojanů například i ze strany podnikatelů, prodejen a firem, mohla by vzniknout zajímavá spolupráce. Stojany by měly v celém městě mít stejný charakter, ale mohly by symbolizovat činnost firmy, která by si stojan před svoji provozovnu umístila,“ uvedl koordinátor cyklodopravy Pavel Šťastný.

Z dotazníkových šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím“ a „Mobilita a místní přeprava obyvatel v Jihlavě, 2013“ vyplynulo, že ve srovnání s rokem 2011 se v Jihlavě stoprocentně zvýšil počet cyklistů – na celkové dopravě v Jihlavě se podílí 6,8 procenty. „To Jihlavu ve srovnání s ostatními městy posouvá na místa s nejvyšším podílem cyklodopravy. Pochopitelně to ale není srovnatelné třeba s Pardubicemi nebo Uherským Hradištěm, kde je podíl až dvacetiprocentní,“ uvedl Pavel Šťastný.

Největší podíl cest v Jihlavě se uskutečňuje hromadnou dopravou - trolejbusem, autobusem a vlakem (35,5%). Druhý nejčastější způsob přepravy je pěšky (29, 3%), dále automobilem (27,1%) a na kole (6,8%). Minimální podíl má cestování na motocyklu (1,3%).

Modul: Novinky