Město Neratovice se stalo novým členem Asociace cykloměst. Má také novou cyklostrategii.

12. 07. 2016

Město Neratovice se stalo dalším členem Asociace městpro cyklisty. Vstup města je spojen z jeho snahou o koncepční přístup k cyklistické dopravě (resp. k dopravě ve městě jako takové). V březnu 2016 sie nechalo schválit strategický dokuemnt na podporu rozvoje cyklistické dopravy. Cílem „Cyklostrategie“ je začlenění a integrace cyklistické dopravy do dopravního systému města tak, aby se jízdní kolo stalo plnohodnotným, bezpečným a konkurenceschopným dopravním prostředkem pro každodenní využití.

Cyklostrategie definuje jednotlivé cíle, konkrétní opatření a aktuální úkoly a záměry podporující cyklodopravu a bezpečný bezbariérový pohyb v našem městě. Cílem je zvýšení podílu cyklistů v dopravě, vytvoření vhodných a bezpečnostních podmínek pro jízdu na kole, zlepšení kvality parkování kol, plošné zklidňování i omezování dopravy, preferenci MHD, zprůjezdnění jednosměrek pro cyklisty, apod. Účelem není výstavba kilometrů stezek pro dálkové cyklotrasy ani podpora cykloturismu v našem městě.

Základní VIZE Cyklostrategie chce nabídnout všem obyvatelům Neratovic možnost bezpečné, pohodlné a efektivní přepravy. S rostoucí populací a přibývajícími pracovními místy velmi sílí tlak na současná dopravní řešení, na stávající infrastrukturu i veřejný prostor. Způsob, jakým se lidé přepravují po městě, značně ovlivňuje kvalitu života ve městě. Proto nabízíme novou vizi budoucího uspořádání mobility.Dopravu chceme řešit v souvislosti s kvalitou života jako takovou. „Neratovice město cyklistů“ má symbolizovat dobrou adresu, na které bydlí lidé. Na dopravní řešení se nelze dívat jen z inženýrského pohledu, ale i z pohledu člověka, nakolik dopravní infrastruktura ovlivňuje životní styl a životy lidí.

Ke stažení

Strategie _verze_2.pdf (2.6 MB)
Modul: Novinky