Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Radní v Jihlavě dali zelenou nové asociaci cykloměst

20. 05. 2018

Rada města Jihlava schválila přistoupení k nově vznikajícímu sdružení „Asociace měst pro cyklisty“. Metropole kraje Vysočina se tak stává prvním zakládajícím členem sdružení, které bude společně usilovat o zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu v českých městech. 

„Situace cyklistů je dnes v mnoha městech a obcích v naší zemi velmi složitá,“ uvádí se v úvodním materiálu, jenž vysvětluje potřebu pro založení nové asociace. Podle něj jsou cyklisté stále více vytlačováni ze silnic intenzivním automobilovým provozem, a přitom nemají k dispozici alternativní a bezpečnou infrastrukturu. Asociace měst pro cyklisty si klade za cíl podporovat rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem mezi jednotlivými složkami dopravy. Asociace plánuje organizovat pravidelné semináře jako základ pro výměnu zkušeností, společně usilovat o změny v legislativě ČR a podporovat kampaně a PR aktivity ve prospěch cyklistické dopravy v členských městech.

Asociace měst pro cyklisty by také měla sledovat naplňování dokumentu, který pod názvem „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020“ ( tzv. Cyklostrategie) právě prochází připomínkovým řízením na vládní úrovni. Na jeho vzniku se podílela především města, která jsou členy Uherskohraďišťské charty. Asociace měst pro cyklisty ještě více spojuje města, která mají opravdu zájem být iniciátory změn v legislativě a chování společnosti.

Modul: Novinky