Další kilometry nových cyklostezek v Ostravě

19. 11. 2015

V následujících třech letech (2013-2015) bude v Ostravě vybudováno postupně 55 kilometrů nových cyklostezek za zhruba 600 milionů korun. Peníze na ně budou z evropských zdrojů, spolufinancované z městského rozpočtu.

Ostrava se tak posune v realizaci svého záměru mít na svém území místo současných cca 206 kilometrů cyklostezek postupně 400 km cyklotras.

„Důraz klademe zejména na ucelenost sítě, významným kritériem pro budování cyklostezek je oddělit je od motorizované dopravy. V následujících měsících dobudujeme pět páteřních úseků o celkové délce 16 km, které povedou kolem řek Ostravice a Odra, a propojí tak nejlidnatější části města s velkými podniky,“ řekl náměstek primátora Tomáš Sucharda.

V roce 2012 byla dokončena trasa Q od kolejí VŠB po hvězdárnu v Krásném poli. Zrekonstruovat se podařilo jednu z nejstarších cyklostezek podél ulice Proskovické v Ostravě-Jihu. Ve stejném obvodě dokončují rekonstrukci stezky mezi ulicí Podhájí a V. Vlasákové tak, aby byl oddělen provoz pěších a cyklistů.

V Ostravě se v současné době realizuje také první betonová cyklostezka na území města, jedná se o stavbu cyklostezky na ulici Čujkovova. Jedná se o 260 metrů nové cyklostezky, stavební úpravy v délce 190 metrů, za 2,941 tisíc korun. Stavba přispěje k propojení cyklistických tras mimo plochu křižovatky Plzeňská x Čujkovova. Dokončená by měla být do konce dubna.

Výstavba mimoúrovňového křížení cyklistů s Plzeňskou ulicí v blízkosti polanecké spojky by měla být zahájena v květnu. Za zhruba rok by mělo být dokončeno významné propojení dvou cyklistických tras v délce 840 metrů za 12, 651 tisíc korun.

„Vloni jsme také vybudovali na Matiční ulici pruh z červené živice, po kterém jezdí cyklisté v protisměru v jednosměrné komunikaci. Stavba naváže na další projekt, který propojí pěší zónu s cyklostezkami podél Ostravice. Připravujeme také vyznačení okruhu pro cykloturisty kolem Ostravy. Na silnicích II. a III. tříd by se v nejbližší době měly objevit cyklistické pruhy, jednáme o tom intenzivně s krajem. A městské obvody jsme oslovili s tím, že nám mají vytipovat vhodné jednosměrné komunikace, kde by byl možný volný pohyb cyklistů v protisměru. Ty bychom rádi vybudovali ještě letos,“ dodal k tématu náměstek primátora Tomáš Sucharda.

Modul: Novinky