Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Ústecký kraj se stal přidruženým členem Asociace měst pro cyklisty

21. 02. 2016

Ústecký kraj se jako jeden z dlouhodobých lídrů rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky stal přidruženým členem Asociace měst pro cyklisty. Tento krok je motivován snahou o zabezpečení dalšího rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky, prosazení požadavků kraje na národní úrovni, zajištění koordinace aktivit s dalšími aktéry a přenosu dobré praxe. Činnost Asociace je zaměřena na problematiku spojenou s urbánní mobilitou a otázkami cykloturistiky, cyklistické dopravy a její koordinace s dalšími druhy dopravy. Asociace intenzivně spolupracuje s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj, Centrem dopravního výzkumu a dalšími významnými subjekty.

Modul: Novinky