Krnov hledá cyklistickou značku

15. 02. 2016

Město Krnov vstoupilo v roce 2015 do Asociace cykloměst a za účelem zvýšené propagace cyklistické dopravy ve městě se rozhodlo vyhlásit veřejnou soutěž na vytvoření cyklistické značky města Krnova, která bude spojujícím vizuálním prvkem všech procyklistických aktivit, které město vyvíjí.

„Soutěž je otevřená pro všechny, jednotlivce i kolektivy, včetně těch dětských. Hledáme takové logo, které bude evokovat jízdu na kole a zároveň symbolizovat město Krnov. S tímto logem pak budeme nadále pracovat – bude se objevovat na všech akcích, stavbách i propagačních materiálech, spojených s cyklodopravou ve městě. Detailní informace zájemci naleznou v pravidlech soutěže,“ uvedla Jana Chylíková, cyklookoordinátorka.

Soutěž je vyhlášena jako dvoukolová. Z přijatých návrhů vyberou členové pracovní cykloskupiny v prvním kole ty nejlepší, o jejichž vítězi budou poté hlasovat občané na internetových stránkách města Krnova. Každý soutěžící může zaslat jen jeden návrh, a to buď v listinné, nebo elektronické podobě. Uzávěrka pro příjem soutěžních návrhů je 7. března.

Pro autory nejlepších návrhů jsou připraveny atraktivní ceny. „S blížící se cyklistickou sezónou jsme se rozhodli, že vítěze odměníme poukázkami na nákup cyklistických potřeb u vybraného partnera. Oceněny budou ty návrhy, které se umístí po veřejném hlasování na prvních třech místech. Vítěz získá poukázku v hodnotě 10 000 korun, ten, který se umístí na 2. místě, v hodnotě 5 000 korun a pro třetího máme třítisícovou poukázku. Navíc budou ohodnoceny i nejlepší návrhy dětí, které získají speciální cyklobalíčky s pumpičkou, zvonkem, reflexními prvky a dalšími cyklistickými potřebami,“ doplnila Jana Chylíková.


qa


Co je cykloznačka?
Představuje logo, které je součástí a vizuálně sjednocujícím prvkem městského cyklomarketingu.

Co má značka vyjadřovat?
Aktivní a systematický přístup a podporu města cyklistické dopravě.

K čemu má značka sloužit?

Má sloužit jako spojující vizuální prvek všech procyklistických aktivit, které město vyvíjí. Úspěšně pomáhá „prodávat“ produkt „cyklistická doprava“ obyvatelům i návštěvníkům města a spolu s ostatními hlavně marketingovými nástroji je součástí celkového image města.


Jak vytvořit značku?

Značka cykloměsta je podobně jako ostatní značky vnímána spolu s produktem, který prezentuje, tedy cyklistickou dopravou. Měla by tedy vizuálně evokovat jízdu na kole či používání kola a vyjadřovat vztah k městu.


Jak a kam zaslat soutěžní návrhy?
Soutěžní návrh, společně s vyplněnou přihláškou, můžete zaslat dvěma způsoby:

a) v tištěné/papírové podobě: v zalepené obálce, zřetelně označené nápisem „Soutěž cykloznačka, NEOTVÍRAT“ a doručené na adresu: Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01, Krnov

b) elektronicky: na emailovou adresu cyklokrnov@mukrnov.cz. Do předmětu zprávy vepište „Soutěž cykloznačka“.

Podmínky soutěže
Přihláška do soutěže

Zdroj: Krnov.cz

Modul: Novinky