Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Zlínský region plánuje investovat do cyklostezek až 100 mil. Kč

05. 03. 2016

Mnoho regionů se snaží zlepšit svoji přívětivost k pěším a cyklistům, stejně tak podpořit veřejnou dopravu. Pomoci jim v tom mohou i evropské fondy, které v tomto programovém období směřují podporu dopravy ve městech zejména do dopravních terminálů, obnovení vozového parku hromadné dopravy, výstavby tramvajových a trolejbusových tratí, dopravně-bezpečnostních opatření a také do stavby cyklostezek. Východní Morava patří mezi průkopníky v oblasti cykloturistiky, nyní chce pozornost zaměřit také do oblasti udržitelné dopravy ve městech, konkrétně na veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu.

Města a obce ve velkých aglomeracích mohou využít dotace z několika titulů, mimo jiné v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI), případně Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). U obou je princip podobný, rozdělení obou programů podle území najdete na stránkách SMO ČR.

„Z částky 490 milionů korun, které máme ve zlínském IPRÚ na dopravu, bylo vyhrazeno 100 mil. Kč na výstavbu nových cyklostezek a integrovaných opatření, dalších 130 mil. Kč na bezpečnost v dopravě,“ říká cyklokoordinátor Zlína Martin Habuda. Projekty, které přispějí k bezpečnosti dopravy, získaly pozornost úřadu v posledních letech. O financování projektů mohou požádat také sousední města a obce, Zlín například pracuje na bezpečném propojení s nedalekými Otrokovicemi, kde je většina trasy už vybudována, a dále spojení na Vizovice. „Projekty už připravujeme, takže myslím, že do čtyř let budeme moci nabídnout svým obyvatelům i návštěvníkům konkrétní výsledky,“ doplňuje Martin Habuda.

Obdobný program mají přiděleny i další regiony, které mají připraveny řadu projektů na cyklistické stezky. Vyjednání podmínek pro financování se ale bude v těchto regionech lišit podle výsledků jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Zlínský IPRÚ je možné si stáhnout na tomto odkaze. Celá oblast dopravy je v podstatě zaměřena na udržitelnou mobilitu, a to vyváženě (tj. ne vše jsme dali na MHD, ale spousta peněž jde i na bezpečnost a na cyklodopravu).
 
Další informace jsou zde.

Modul: Novinky