Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Téma: Cyklistická zóna

07. 12. 2015

Začátkem prosince 2015 bude Poslanecká sněmovna projednávat novelu zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zvláštní zájem vyvolalo především zavedení nového termínu „cyklistická zóna“, kterou navrhlo Ministerstvo dopravy a hospodářský výbor PSP ČR jej doporučil ke schválení pod číslem tisku 471/2. Na internetových fórech koluje ovšem v poslední době řada zkreslených a matoucích informací, které je nutné uvést na pravou míru a to ve dvou rovinách

  1. Teorie
  2. Praktické příklady

1) Teorie

Princip užití cyklistické zóny bude stejný jako např. v Rakousku, Německu, či v ostatních zemích. Vyznačují se nejčastěji obslužné místní komunikace (u nás funkční třída "C"), které mohou hrát významnou roli v cyklistické síti, ale (což vyplývá i z jejich podstaty) nehrají významnou roli pro auta. Hledisko uživatele se pak zdůrazní značkou "Cyklistická zóna" (která dává cyklistům větší ochranu a větší práva - hlavně možnost jezdit vedle sebe a rychlost motorové dopravy se přizpůsobuje rychlosti cyklistů, nikoli naopak. Motorovým vozidlům (coby "hostům") se umožní vjezd dodatkovou tabulkou. Více informací je přiloženo v příloze (upravená kapitola z předpisu ERA).

Je třeba zdůraznit, že cyklisté zde nemají absolutní přednost. Zóny se navrhují tam, kde je potřeba zajistit bezpečnost lidem, kteří jezdí na kole, ale ani cyklistická stezka, ani vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty nejsou vhodným řešením. Mohou se navrhnout tam, kde už dnes je velká frekvence cyklistů anebo jsou na dané ulici školy, kam se jezdí často na kolech. Zákon nic nenařizuje, jen dává možnost městům s vysokým podílem cyklistické dopravy, aby mohla dané opatření navrhnout tam, kde to situace vyžaduje.

Pozměňovací návrh má tuto podobu:

§ 39a
(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.
(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.
(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu. Více na: http://www.autorevue.cz/zakon-o-cyklozonach-vinen-je-vzdy-ridic-chodci-musi-na-chodniku-uhybat#utm_medium=selfpromo&utm_source=autorevue&utm_campaign=copylink

Cyklistická zóna byla dlouhodobě projednávána se zástupci Ministerstva dopravy, Policie ČR, měst a obcí, zákonodárců a dopravních odborníků. Při projednání finální verze byl také Svaz měst a obcí ČR.

 

2) Praktické příklady

Několik příkladů cyklistické zóny uvádí fotogalerie z Berlína, či Lipska, které prožilo v poslední době největší proměnu a to i díky ambiciózní dopravní politice, která by měla být vzorem pro naše města. Z ní plyne, že cyklistické zóny nejsou navrhovány izolovaně, ale patří do celé škály nástrojů, pomocí kterých zde řeší problémy s dopravou. Dalším příkladem může být rakouský Klagenfurt. Kdo by nechtěl, aby cyklistická zóna přinášela stejný efekt i v našich městech? Ostatně Uherské Hradiště už daný návrh zapracovalo do své studie,

V Kroměříži našli dvě ulice, které jsou pro auta v podstatě slepé ulice, kam zajíždí jen místní, a které slouží hlavně pro parkování.

  1. úsek začíná zde a je v délce asi 150 m, na něj navazuje sdílená stezka pro cyklisty a chodce.
  2. úsek začíná zde (zároveň tam končí zmíněné stezka) a po křižovatku má délku asi 300 m.

 

 

 

Modul: Novinky