Ochranné pruhy pro cyklisty: novinka v české legislativě

27. 11. 2015

Chystaná změna zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích obsahuje mimo jiné také definici ochranných jízdních pruhů pro cyklisty. Opatření běžné například v Německu vede k lepší ochraně cyklistů, zároveň na silnicích s vyznačenými pruhy prokazatelně méně jízdních kol objevuje na chodnících. Vyplývá to ze šetření německého Spolkového ústavu pro silniční hospodářství a dopravu (BASt).

Opatření je v české legislativě označované jako „jízdní pruh pro cyklisty“, někdy je také nazývám víceúčelovým, nebo ochranným pruhem.

Návrh novelizace zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jej definuje následovně:

§ 14 (5) 

Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

Vliv na bezpečnost a plynulost provozu zkoumal německý Spolkový ústav pro silniční hospodářství a dopravu (BASt). Zajímavé je mj. provedené videopozorování na čtyřiceti vybraných úsecích (s víceúčelovým pruhem i bez něj, dvoupruhy i čtyřpruhy). Výsledky jsou povzbudivé, zejména, že nehodovost na úsecích s víceúčelovými pruhy je nižší, než bez nich. Toto opatření tedy zvyšuje bezpečnost. Zároveň se ukázalo, že motivace cyklistů k ježdění v hlavním dopravním prostoru se zvyšuje a lidé na kolech nemají tendenci přesouvat se na chodníky, případně jezdit v jiném přidruženém prostoru. Víceúčelové pruhy jsou tedy praktickou formou nabídky dalšího opatření, které může pomoci zařadit jízdní kola do běžného provozu.
Pro úplnost připomínáme, že víceúčelové pruhy jsou v Německu redefinovány jako "Schutzstreifen", tj. jako "ochranné pruhy" (což podstatu funkce vystihuje rovněž a bylo by možné užít i v ČR).

Ochranný jízdní pruh pro cyklisty byl pilotně zaveden například v Uherském Hradišti.  Na rozdíl od klasických jzdních pruhů do ochranného pruhu automobil může vjet, ale nesmí přitom ohrozit ani omezit cyklistu. Opatření se může hodit především tam, kde šířkové parametry komunikace neumožní vyznačit klasické jízdní pruhy pro cyklisty. Víceúčelové pruhy slouží jako bezpečnostní prvek v případě silnic, které kvůli intenzitě provozu vyžadují ochranu cyklistů. Tato novinka tak umožňuje rozšířit  síť bezpečných koridorů pro cyklisty.

 

Znáte ve svém okolí silnici, kde byste zřídili víceúčelový pruh?

Víceúčelový (ochranný) pruh v Uherském Hradišti

Aktuální stav projednávání legislativních změn, včetně kompletních návrhů na změnu zákonů najdete zde.

Modul: Novinky