Nový úsek cyklotrasy Q v porubě zprovozněn

19. 11. 2015

Městský obvod Poruba za přispění fondů Regionální rady Moravskoslezsko zprovoznil úsek cyklistické trasy Q mezi studentskými kolejemi VŠB a planetáriem v Krásném Poli. Cyklistická trasa zčásti využívá původní komunikace, nově bylo mj. vybudováno křížení vodoteče v lesoparku, které je možné překonat buď brodem nebo po souběžné lávce. Nové úseky jsou vybudovány s ohledem na průchod lesoparkem s krytem ze štěrku a jsou v poměrně velkém spádu s příčným odvodněním (žlaby), proto je tato cyklotrasa vhodná pro spíše trekingová kola s dobrými převody a brzdami. Naopak trasa není přístupná pro vozíčkáře. V úsecích se společným provozem chodců prosíme cyklisty o ohleduplnost. V závěrečném úseku lesoparku blízko hranice městských obvodů Poruba a Krásné Pole musí cyklista objet závoru bránící vjezdu motorových vozidel. Na závoru upozorňuje  dopravní značení, proto je nutno dbát v tomto úseku opatrnosti.

Modul: Novinky