Výstavu „Města s dobrou adresou“ vidělo v Brně více než 70 tisíc lidí

05. 11. 2015

Dánskou výstavu „Města s dobrou adresou“ mělo příležitost zhlédnout v termínu od 30. září do 8. října 2015 v Brně více než 70 tis. návštěvníků. Možnost seznámit se s příklady řešení veřejného prostoru, dopravy a pohybu ve městě měli její návštěvníci v obchodní galerii Velký Špalíček a na nádvoří Nové radnice. Výstavu slavnostně zahájil náměstek primátora města Brna Martin Ander, zástupce velvyslance Dánska Per Brixen a Jaroslav Martinek z Asociace měst pro cyklisty.

Součástí výstavy byl rovněž doprovodný program, jehož cílem bylo rozšíření možností komunikace o cyklistické dopravě v Brně. Pro základní školy byl uspořádán seminář představující interaktivní formy výuky dopravní výchovy dětí.

Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo 30. září 2015 v obchodní galerii Velký Špalíček za přítomnosti náměstka primátora města Brna Martina Andera, zástupce velvyslance Dánska Per Brixena, představitele Asociace měst pro cyklisty Jaroslava Martinka a zástupců odborné veřejnosti.

Při této příležitosti náměstek Ander představil projekt interaktivního mapování potřeb cyklistů, díky kterému mohou lidé označovat preferovaná místa pro instalaci cyklostojanů v brněnských ulicích. 

Výstavu, která se konala v rámci aktivit projektu Brno – Zdravé město, tvořily dvě samostatné části. Hlavní část s názvem „The Good City“ (Dobré město) představující inovativní pohled na územní plánování, tvorbu veřejného prostoru a městkou mobilitu byla k vidění v obchodní galerii Velký Špálíček. Venkovní část výstavy „Copenhagen Solution“ (Kodaňská řešení) byla umístěna na nádvoří Nové radnice a umožnila návštěvníkům nahlédnout do životního stylu Dánů a jejich přístupu k životu ve městě.

Ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna byl pro návštěvníky připraven doprovodný program. Zájemci měli k dispozici mapu cyklistických opatření, na které měli možnost vyjádřit prostřednictvím anketních lístků své připomínky k cyklistické infrastruktuře ve městě Brně. Ze sesbíraných připomínek vyplynulo, že se stavem mobility ve městě jsou občané spíše nespokojení. O danou problematiku však mají zájem, což projevili prostřednictvím více než 50 návrhů na zlepšení stávajícího stavu. Náměty a připomínky byly Odborem dopravy vypořádány na setkání s veřejností v sále Zastupitelstva města Brna dne 14. října 2015 a budou dále využity při optimalizaci cyklistických tras a budování dopravní infrastruktury ve městě.

Zdroj: zpráva Kanceláře Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna

Modul: Novinky