Bylo, nebylo. Ale spíše bylo, než nebylo. Pohádka o jedné "cyklostezce".

05. 11. 2015

.„Bylo, nebylo. Ale spíše bylo, než nebylo. Pozorovat život a cvrkot, to byla vždycky zábava a i legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zas z příliš velkej vejšky, jako třeba astronauti, protože oni pro bestížnej stav si kolikrát ani nestačí pořádně všimnout, oč na té zemi jde, v podstatě. Ale stačí skromná věž a skromná vejška, nad skromným městečkem a člověk vidí, ha ha, i tragédie, i trilogie. Teď se podíváme, jakpak je teď u nás doma.“

Tak takhle začínal film „Až přijde Kocour“ s Janem Werichem, který zachycuje příběhy a osudy jednoho malého českého města na počátku šedesátých let 20.století. Svým způsobem je to ale taková pohádka pro dospělé. Ale proč ten film nezasadit do jednoho českého městečka a pobavit se o jedné rozbité cyklostezce. Pozorovat život a cvrkot, to byla vždycky zábava a i legrace …

 

Začalo to nevinným dotazem na město? „Ta cyklostezka, co vede po mostě je tedy v zoufalém stavu. Právě mi psala kamarádka, že tam málem letěla kvůli tomu zvlněnému povrchu přes řídítka. Nešlo by s tím něco dělat?“

Co čert nechtěl, most nepatřil městu: „Most je ve správě SÚS kraje, včetně chodníku a cyklostezky. Přeposílám podnět panu xy ze SÚS".

SUS kraje (a jedno který kraj, neboť ten přístup je velmi podobný) odpověděla: "K zaslanému podnětu , který se týká stavebně technického stavu chodníků na mostě ev.č. 233-031 v ……… v ………. ulici, Vám za Provozní středisko sděluji, že v rámci plánované podzimní údržby mostu budou provedeny i výspravy chodníku a úpravy některých nerovností. Tyto práce budou provedeny do 31.10.2015. Preventivně jsme chodník označili značkou A7a. K dané problematice si dovoluji podotknout, že cyklostezky na mostních chodnících mostu v ..........ulici zřídilo město ………. cca před 3 roky bez souhlasu SÚS. Již v této době vzhledem ke stáří a stavebně technickému stavu mostu chodníky, které mají povrch z litého asfaltu, vykazovaly nerovnosti. Od té doby se k této situaci s cyklisty snažíme stavět tolerantně, i když to SÚS přináší mnoho problémů i vícenákladů. Cyklisté na úzkých chodnících způsobují správci komunikace problémy při prohlídkách mostu i při dílčích opravách a bohužel musíme čelit i hrubým verbálním útokům od cyklistů. Tento způsob řešení cyklostezek v této oblasti považuji z hlediska správce mostu za nevhodný a do budoucna i za neudržitelný. SÚS je z titulu své funkce správcem silnic a mostů, nikoliv cyklostezek, které si buduje město. Na mostě byla letos provedena diagnostika a na základě zjištěných výsledků se připravuje projekt na jeho úplnou rekonstrukci, která se plánuje v nejbližších letech. S ohledem na efektivnost vynakládaných nákladů se na mostě provádí nejnutnější údržbové práce a rozhodně se zde k zajištění komfortu cyklistů nebude provádět celoplošná oprava chodníků. Po dobu rekonstrukce mostu bude tento uzavřen i pro cyklisty, takže město si musí své cyklostezky přeložit do vhodných tras a ze svého pohledu správce mostu a po negativních zkušenostech s cyklostezkami doporučím, aby se na zrekonstruovaný most už cyklostezka nevrátila a chodníky, které jsou odvozeny od slova „chodit“, opět sloužily svému účelu a pro potřeby jeho správy a údržby."

Město reagovalo následovně: „Vážená paní, jistě jste si všimla, že město již před cca 10 lety postavilo vedle mostu lávku pro chodce, aby eliminovalo nebezpečný smíšený provoz vozidel, chodců a cyklistů na úzkém mostě. V koncepci cyklistických tras v úseku ……. má most přes řeku nezastupitelné místo v tom smyslu, že jsou po něm vedeny samostatné cyklistické pruhy, v tomto čase umístěné na bývalých chodnících, na které navazují nedávno vybudované pruhy v ulici. Můžeme mít na cyklisty ve městě různé názory, faktem je, že zde jezdí (a právě v tomto místě se jedná o významnou a frekventovanou trasu), a proto jim musíme infrastrukturu přizpůsobit. Cyklista je účastník silničního provozu právě tak jako řidič motorového vozidla a bezpečnost provozu by měl mít na zřeteli každý správce komunikace. Vítám informaci o připravované rekonstrukci mostu, neboť jeho dnešní stav jistě není optimální. Zrušení cyklistických pruhů je však vzhledem k vybudovaným návaznostem vyloučené. Pokud bude pro správce mostu výhodnější, není nutné držet umístění pruhů na zvýšených chodnících a je možné navrhnout vyhrazené pruhy podél vozovky.Jestli je výhodnější současný stav povrchu chodníků řešit celoplošnou opravou a nebo dílčími opravami si musí vyhodnotit správce mostu. V každém případě není až tak důležité, jestli na přidružených pruzích chodí chodci nebo jezdí cyklisti, důležité je, aby v mostě nebyly díry."

 

.„Bylo, nebylo. Ale spíše bylo, než nebylo. Pozorovat život a cvrkot, to byla vždycky zábava a i legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zas z příliš velkej vejšky, jako třeba astronauti, protože oni pro bestížnej stav si kolikrát ani nestačí pořádně všimnout, oč na té zemi jde, v podstatě. Ale stačí skromná věž a skromná vejška, nad skromným městečkem a člověk vidí, ha ha, i tragédie, i trilogie. Teď se podíváme, jakpak je teď u nás doma.“

Modul: Novinky