Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Český ministr dopravy Dan Ťok podepsal Lucemburskou deklaraci o podpoře cyklistické dopravy v Evropě

20. 10. 2015

Na prvním tzv. „Cyklistickém summitu EU“ ministrů dopravy států EU a EFTA v Lucemburku, kde byl přítomen i český ministr dopravy Dan Ťok, byl přijat klíčový strategický dokument pro podporu rozvoje cyklistické dopravy v Evropě, tzv. „Lucemburská deklarace“. Jedním z hlavních doporučení ze schůzky je, aby členské státy EU zvýšily podporu cyklistické dopravy a více na jejím rozvoji spolupracovaly.

„Je to historické politické rozhodnutí pro udržitelnou dopravu,“ prohlásil o úvodním setkání ministrů EU v Lucemburku věnovanému cyklistické dopravě předseda Výboru pro cestovní ruch a dopravu Evropského parlamentu Michael Cramer. „Představitelé různých institucí poprvé usilují o prosazení tak rozsáhlé iniciativy. Znamená to, že cyklistika již není vnímána jen pro svůj přínos životnímu prostředí, ale také jako pro své ekonomické přínosy!“

Na tomto prvním informačním setkání tzv. „Cyklistickém summitu EU“ ministrů dopravy států EU a EFTA byl přijat klíčový strategický dokument na podporu rozvoje cyklistické dopravy v Evropě, tzv. „Lucemburská deklarace“. Podpis Lucemburské deklarace ze strany českého ministra dopravy Dana Ťoka jen potvrdil trend, kterým se nyní Česká republika ubírá. „Pro Českou republiku je to příležitost, jak srovnat podmínky pro cyklistiku se zeměmi, které jsou v tomto ohledu dále,“ řekl o dokumentu národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek a dodal: „Připojení české strany k deklaraci vítám, před námi je ale mnoho práce, ať už jde o úpravu legislativy, spolupráce s veřejností a neziskovým sektorem v jednotlivých českých městech nebo vytváření funkčních řešení nejen pro cyklisty.“

Setkání v Lucemburku i samotné přijetí pro cyklistiku klíčové deklarace vzniklo jako iniciativa lucemburského ministra dopravy Françoise Bausche v rámci lucemburského předsednictví EU a zúčastnili se ho nejvyšší představitelé z oblasti dopravy z jednotlivých členských států i vedení EU jako například evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulc či předseda Výboru pro cestovní ruch a dopravu Evropského parlamentu a autor myšlenky Stezky železné opony Michael Cramer, ale také světově uznávaný architekt veřejného prostoru Jan Gehl či dánský cykloambasador Mikael Colville-Andersen.

Deklarace mimo jiné doporučuje EU a jejím členským státům vytvořit řídící body pro cyklistiku, které mohou pomoci posunout rozvoj cyklistiky výrazně vpřed. Takovéto organizace již některé cyklisticky vyspělé státy mají – například Cycling Embassy v Dánsku, Fietsberaad v Holandsku či Fahrradakademie v Německu. Deklarace zároveň stvrdila podporu evropského cyklistického plánu, do kterého se zapojila i naše země.

Evropský cyklistický plán a „Lucemburská deklarace“ je tak další výzvou, kam posunout Česko. Asociace měst pro cyklisty bere dané dokumenty velmi vážně a chce pomoci s jejich implementací v Česku. Zároveň patří k organizacím, které mají možnost se podílet na tvorbě tohoto materiálu.

Evropský cyklistický plán nám může pomoci inspirovat se dobrými příklady za zahraničí, které se mohou implementovat do českého prostředí. Podobnou cestou se v minulosti vydal projekt Central MeetBike, který probíhal v letech 2011-2014 s finanční podporou evropského programu Central Europe. Projekt podpořil vznik sdružení Asociace měst pro cyklisty. Také díky němu mohla být projednána Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy pro léta 2013 – 2020, kterou vláda schválila dne 22. 5. 2013 a stejně tak podpořil vznik doporučení pro tvorbu místních cyklostrategií pod názvem „Nepopsaný list papíru“.

 

Další informace:

  1. Lucemburská deklarace (anglicky)
  2. Fotogalerie ze setkání ministrů dopravy dne 7. 10. 2015
  3. Videogalerie ze setkání ministrů dopravy dne 7. 10. 2015
  4. Vzniká evropský plán cyklistické dopravy (cyklomesta.cz, 21. 7. 2015)
  5. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR
  6. Nepopsaný list papíru

 

Modul: Novinky