Brněnské děti si vyzkoušely řízení auta v budově magistrátu

15. 10. 2015

Co se skrývá pod pojmy jako mobilita, udržitelná doprava nebo projekt, to se dozvěděli žáci 5. tříd ze čtyř brněnských škol na semináři, který pro školy připravily společně Centrum dopravního výzkumu s Nadací Partnerství a Magistrátem města Brna. Děti tu dostaly šanci vyzkoušet si role řidičů aut, poznat se s hadem Edou, který je českým symbolem celoevropské hry s názvem Traffic Snake Game, nebo nahlédnout do pravidel projektu Bezpečné cesty do škol.

Učitelé dostali nabídku zapojit se do několika projektů, které spojuje téma udržitelné dopravy. Centrum dopravního výzkumu zpracovalo metodiky pro výuku udržitelné dopravy pro základní a střední školy. Celkem šest témat pro výuku včetně pracovních listů s připravenými testy i dlouhodobé projekty pro samostatnou práci dětí a studentů představila manažerka projektu Eva Gelová.

Pro mladší děti je určená hra „Oblékáme hada Edu“, která hravou formou motivuje děti od 4 do 12 let, jejich rodiče i učitele k cestování do školy aktivním a udržitelným způsobem (tedy pěšky, na kole, koloběžce, veřejnou dopravou či formou spolujízdy několika dětí vozidlem jednoho z rodičů). Na jaře 2015 se do kampaně nově zapojily školy ze čtyř měst (Orlová-Lutyně, Ostrava-Hrabová, Brno, Zlín). Podíl udržitelných cest do těchto škol vzrostl v průběhu kampaně o 14 až 20 %. Maskotem celoevropské dopravní hry je plyšový had, který navštěvuje školy i města zapojené do kampaně, a který tentokrát zavítal za dětmi na brněnskou radnici.

Podněty k úpravám nebezpečných míst v okolí školy zase připravuje projekt brněnské Nadace Partnerství pod názvem „Bezpečné cesty do školy“. Jednotlivé projekty Bezpečných cest do škol jsou založeny na práci s dětmi, které samy vytvoří zjednodušený bezpečnostní audit okolí jejich školy. Na jeho základě pak odborník zpracovává dopravní studii ve spolupráci s obcí.

Jak hravou formou zapojit výuku silničních pravidel do vyučování, představila Zuzana Strnadová z Centra dopravního výzkumu. Metoda LARP (Live Action Role Playing) dává šanci vyzkoušet to, s čím se děti v životě zatím nemohly setkat, jako například s dopravní nehodou. Přímo v sále městského magistrátu si potom žáci s chutí vyzkoušeli role vozidel a jejich řidičů a učitelé dostali šanci nahlédnout do zážitkové pedagogiky.

Setkání proběhlo díky organizaci a s přispěním Magistrátu města Brna, který pro akci poskytl i nádherné prostory sálu zastupitelstva na brněnské radnici. Iva Machalová z odboru dopravy potom všechny pozvala na večerní veřejnou besedu od 17 hodin, kde se budou diskutovat výstupy průzkumu spojeného s tvorbou pocitových map. Sběr podnětů k úpravám byl spojený s prezentací dánské výstavy „Města s dobrou adresou“, kterou hostilo Brno od 30. září do 8. října tohoto roku.

Modul: Novinky