Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Asociace cykloměst podporuje automatické sčítání cyklistů

07. 12. 2015

Chcete mít reálný přehled o vývoji cyklodopravy ve Vašem městě? Chcete vědět, jaký dopad na cyklistickou dopravu mají Vámi realizovaná opatření? Pokud ano, pak právě Vám je určeno sčítání cyklistů pomocí automatických sčítačů. Automatické sčítače jsou schopny zjišťovat intenzity cyklistů 24h denně, 365 dnů v roce, takže Vám poskytnou opravdu reálné údaje o počtech cyklistů v měřených profilech. Tyto údaje lze využít nejen pro vyhodnocování investic do cyklodopravy, ale také pro zpracovávání žádostí a monitorovacích zpráv v dotačních titulech a pro komunikaci s médii a veřejností.

Systém automatického monitoringu cyklistů již několik let úspěšně funguje v Pardubicích a Jihlavě. V ČR tento systém dodává Nadace Partnerství, která se v roce 2015 stala partnerem Asociace cykloměst.

Pro členy Asociace cykloměst připravila Nadace Partnerství nabídku na bezplatné zpracování studie na realizaci automatického monitoringu cyklistů pro jednotlivá města dle jejich specifických podmínek. V případě zájmu o další informace jděte na www.scitace.cz nebo přímo kontaktujte Ing. Luboše Kalu, tel. 777 184 172, email: lubos.kala@nap.cz

Novinka navazuje na Cyklistickou akademii, téma 15. Monitoring a průzkumy

Modul: Novinky