Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Lysá se zapojí do Evropského týdne mobility, převážně prostřednictví škol.

19. 11. 2015

     Naše město poprvé vstoupí do programu Evropského týdne mobility (ETM). Co to pro Lysou znamená ?

Ve dnech 16. – 22.9. probíhá v celé Evropě ETM, zúčastňují se ho každoročně i mnohá česká města. Účast v kampaních je otevřena všem městům, obcím i regionům, která mají o problematiku udržitelné dopravy zájem s cílem změnit dopravní chování.

     Veřejná doprava zdarma, společné cyklojízdy či pouliční festivaly a slavnosti – to je několik příkladů akcí, které během tohoto týdne ve městech probíhají. Během jednoho týdne si především obyvatelé větších měst mohou na vlastní kůži vyzkoušet v praxi udržitelnou dopravu.Další takovou aktivitou jsou kampaně typu Do práce na kole či některé školní programy.

     Naše město bude zapojeno do aktivit především prostřednictví škol, kde budou žáci seznámeni se soutěžemi, které motivují k šetrnějšímu způsobu dopravy do školy, hlavně bez pomoci aut. Je to problém nejenom našeho města, kdy ráno před školami vzniká neřízený zmatek mnoha přijíždějících aut nahromaděných do jednoho časového intervalu cca 15 min. Tuto situaci chceme s pomocí aktivit týdne ETM my i samotné školy změnit, s cílem zlepšit dopravní chování jak dětí, tak hlavně samotných rodičů. K tomu poslouží soutěž probíhající v týdnu ETM namířená na žáky, které má motivovat ke změně způsobu dopravy ke škole na aktivní pohyb pěšky nebo na kole, koloběžce a samotný dopad výsledku soutěže by měl být přenesen dětmi na jejich rodiče.

     Ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty a Centrem dopravního výzkumu zapojíme školy do edukativního projektu Traffic Snake Game (v češtině pod názvem Oblékáme hada Edu) . Asociaci se podařilo domluvit spolupráci s celoevropským projektem, ve kterém se lze zapojit do programu  probíhajícím vždy dvakrát ročně, na podzim a na jaře. Hra je určena pro děti ve věku 4-12 let, ideální je 1.stupeň ZŠ a  je vhodným doplňkem k aktivitám, které v současné době startuje město Lysá nad Labem a které míří ke zvýšení bezpečnosti pohybu především pro děti, seniory, ale i další skupiny. Součástí hry "Oblékáme hada Edu" je také provedení průzkumu dopravního chování ve škole, a to před zahájením hry a po jejím skončení.

 

Několik akcí, které budou ETM předcházet i následovat :

 

  • Zapůjčení dánské výstavy Města s dobrou adresou na termín 24.8-3.9 2015, která bude instalována v otevřených vstupních prostorách VLL, vstup zdarma.
  • Ve městě  nás budou bavit marketingové billboardy, bezplatně použité  z Nadace Partnerství  a Asociace měst pro cyklisty, umístěné na ulicích města.
  • V sobotu 12.9. zveme na projížďku výletní lodí Blanice, která umístí své molo na tento den ke břehu Labe v Litoli v těsné blízkosti mostu Bohumila Hrabala na pravobřežní straně vedle mostu dolů po proudu toku řeky. Výletní loď zde bude stavět na okružní plavby ve 13h, 14h, 15h a 16h. Cena plavby: 80,- dospělí,  60,- studenti a senioři, 40,- děti do 10 let.
  • V neděli 13.9.  se bude konat od 13h – 17h happeningové odpoledne ve smyslu „Na Masaryčce to žije". Na částečně uzavřené ulici Masarykova a Husově náměstí, kde budou zahrádky a stánky se zajímavými produkty pro občerstvení, budou probíhat různá představení jako živá hudba, divadélka, soutěže, sportovní aktivity. Součástí happeningu bude cyklojízda městem s koly, koloběžkami a kočárky, která  se zastaví na  závěr na náměstí, kde bude veřejnost seznámena s nadcházejícím týdnem mobility.

Záměrem happeningu je položit si otázku : „ Zda by se nám líbila takováto ulice s omezeným motorovým provozem a oživená lidmi?“

  • Týden aktivit ve škole proběhne od 16. – 22.9., kdy budou děti zapojeny sami do aktivního působení na rodiče a řidiče, aby využívali pro přepravu po městě pro kratší vzdálenosti způsoby aktivní mobility, to je právě chůze a kolo.
  • Ke konci září budou soutěže ve školách vyhodnoceny a proběhne přednáška pro rodiče o udržitelné dopravě s cílem jak změnit dopravní chování, abychom eliminovali to, co se každý den ráno děje před školami.

 

           Tímto  Vás chceme vyzvat, abyste se zapojili do ETM a podpořili udržitelnou dopravu v Lysé n.L. a také Vás zveme na zajímavé akce, které probíhají v souvislosti s ETM.

 

Dana Hančová, cyklokoordinátorka, předsedkyně komise pro cestovní ruch a sport

Petr Šmíd, člen komise pro dopravu a bezpečnost v dopravě

Ing. Michal Toužín, člen komise pro životní prostředí

Modul: Novinky