Městská policie v Ostravě má pro cyklisty pochopení

19. 11. 2015

Městská policie v Ostravě připravuje v letošním roce několik novinek pro cyklisty. Protože krádež odloženého kola je pro poberty vítanou příležitostí pro přivydělání, je možno si již nyní kolo registrovat a zvýšit šanci na jeho znovunavrácení majiteli. Dosud byla tato možnost omezena pouze pro obyvatele města a pouze na jediné služebně. Od 1. října tohoto roku bude počet služeben, kde je možno registraci kola provést, rozšířen na tři. Toto opatření přiblíží tuto službu občanům, kteří mají zájem registraci provést. Zároveň bude možno využít registraci i pro mimoostravské zájemce, kteří kolo pro cesty po městě využívají. Co je nutné pro registraci kola provést, lze snadno zjistit na stránkách www.mpostrava.cz. Městská policie v Ostravě též vlastní 27 služebních kol. Na každé směně je tak v terénu v případě příznivého počasí 9 dvoučlenných cyklohlídek (viz fotografie dole vlevo). Pro kola a to nejen služební, ale i soukromá (na nichž strážníci dojíždějí do práce) je vyčleněn vhodný prostor (fotografie vpravo dole ukazuje podzemí integrovaného bezpečnostního centra).

Ve spolupráci s cyklokoordinátorem města pak v současnosti městská policie spolupracuje na vytipování lokalit, kde by bylo možno zřídit krytá stání pro cyklisty v dohledu policejních kamer.

Ostrava - město podporující chartu »
Cyklodoprava »


Modul: Novinky