Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Seminář Cyklistické akademie v Praze ukázal, jak připravovat dobré kampaně

26. 07. 2015

Seminář byl především určen pražským městským částem a dále městům, které připravují žádost na SFŽP ve věci komunikační strategie, nebo mají  hostit výstavu Města s dobrou adresou.

Jaroslav Martinek z Asociace měst pro cyklisty hovořil o tom, jak mohou kampaně spolupracovat se zaváděním nových opatření pro udržitelnou dopravu, ať už se jedná o změny parkovacího režimu, nové služby ve veřejné dopravě nebo budování infrastruktury pro cyklisty a pěší.

Diskuse se vedla o tom, jakým způsobem projednávat a prosazovat opatření, která mohou být přijímána zpočátku s obavami, jak to vidíme u zón 30, cykloobousměrek a dalších opatření. Jak ukazuje následující graf, stejným způsobem se s tím potýkala města jako například Graz. Ukazuje, že poměr příznivců a odpůrců zón 30 byl v historii 30:70. Jak ukázala zkušenost, dlouhodobá komunikace vedla nakonec k přijetí těchto opatření.

Závěr byl proto jednoznačný: Při prosazování často kontroverzních opatření je potřeba věnovat velké úsilí projednání a vysvětlení, aby dlouhodobá vize "ustála" i krátkodobý nesouhlas veřejnosti.

Mirek Jiřík z agentury Sportify představil příklad úspěšné kampaně "Kroky ke zdraví". V jejím rámci obchodní řetězec Globus dával svým zákazníkům krokoměry a organizoval akci, která na principu hry "rozhýbala" veřejnost. Webová aplikaci umožnila registrovaným zapojit se do soutěže se sebou samým a zkusit ujít 10 000 kroků denně, za to jako motivaci dostávali při splnění dílčích cílů dárky nebo slevy na další služby.

Na závěr Viliam Staněk z Kroměříže ukázal, jak se dá pracovat s výstavou Města s dobrou adresou. I s malým rozpočtem a v krátkém časovém horizontu se dají realizovat doprovodné akce, které mají překvapivý dopad. Pocitová mapa města, kam obyvatelé Kroměříže lepili "smajlíky" a "mračouny" byla takovým příkladem. Spojení výstavy s informační kampaní o nových opatřeních (například umožnění vjezdu pro cyklisty do pěší zóny v centru) mělo dobrý efekt. Ve výsledku se město rozhodlo naplánovat další aktivity, které budou navazovat i po přesunu výstavy do dalšího města.

 

Ke stažení:

Prezentace:

Modul: Novinky