Výstavu Města s dobrou adresou hostí Kroměříž, obyvatelé hlasují o místech určených ke zlepšení

15. 06. 2015

Putovní výstavu Město s dobrou adresou bude možné minimálně do 18. června shlédnout v Kroměříži. Její venkovní část je na pěti oboustranných velkoplošných panelech na Velkém náměstí u radnice. „Výstava ukazuje nový úhel pohledu při nazírání na pohyb ve městech,“ komentoval to kroměřížský cyklokoordinátor Viliam Staněk. Nejde totiž jen o samotné dopravní prostředky, ale o příjemný a zdravý život obyvatel ve městě, k němuž nezbytně patří i fyzická aktivita a pohyb. „Rozsáhlé parkovací plochy v jádrech měst ani u obchodních center na okrajích k tomu moc nepřispívají, na což bychom touto cestou rádi upozornili“, uzavřel Staněk.

V Knihovně Kroměřížska se koná výstava Dobré město (The Good City), která tematicky navazuje na předchozí část. Týká se zejména územního plánování, koncepcí ulic, jejich designu či otázky bezpečnosti dětí. V rámci výstavy také každý čtenář spolu s vypůjčenými knihami obdrží i nálepky, které má možnost umístit na instalovanou mapu města a touto formou upozornit na nevyhovující dopravní situaci, například absenci přechodu pro chodce, chybějící cyklostezku nebo nevyhovující chodník. Stejnou možnost dostala také mateřská centra, kluby seniorů a další.

Výstupy z těchto aktivit se stanou podkladem pro veřejnou besedu, která se uskuteční v úterý 16. června 2015 v 18:00 hod. v Knihovně Kroměřížska. „Určitě bude zajímavé sledovat výsledky této aktivity pro čtenáře v kontextu tvorby nového územního plánu, který město připravuje,“ komentoval aktivitu místostarosta Pavel Motyčka.

Na tiskové konferenci k této příležitosti představili zástupci města i další opatření na podporu pěších a cyklistů. Po schválení Radou města bude umožněn průjezd cyklistů pěší zónou ulicí Vodní od Velkého náměstí po Vejvanovského ulici v protisměru. Město také připravuje prodloužení sdílené stezky pro pěší a cyklisty na ulici Obvodové – od stávajícího konce u zimního stadionu nově až k plaveckému bazénu.

Výstava bude v Kroměříži k vidění minimálně do 18. června, města však už dnes jedná o možnosti prodloužení se zástupci Asociace měst pro cyklisty, která výstavu zdarma zapůjčuje svým členům. Realizaci celého projektu umožnilo Velvyslanectví Dánska, které dánskou výstavu nechalo přeložit do češtiny a zajistilo její realizaci.

Více informací o výstavě, náhledy jednotlivých panelů i program putování po českých městech najdete na www.cyklokonference.cz/dobra-adresa.

Modul: Novinky