Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Lysá představuje svým občanům plán mobility

14. 05. 2015

Ve středu 20. května se uskuteční setkání v Lysé nad Labem, kde se představí chystaný plán mobility. Město v Polabí je v současnosti křižovatkou několika hlavních silničních a železničních koridorů, dominantou centra je velké parkoviště. Přitom ze všech stran to mají jeho obyvatelé středu města maximálně pět kilometrů.

Příběh Lysé nad Labem popsala cyklokoordinátorka města Dana Hančová na konferenci „Města s dobrou adresou“ v Olomouci takto:

 

Jsem z Lysé nad Labem a jsem krátkodobě novou cyklokoordinátorkou, nesedím na úřadě města ani nejsem dopravním specialistou, jsem jenom milovník kola, kolo mi přináší pocit volnosti, že se mohu pohybovat městem, krajinou, někam dojet, něco vidět a vnímat okolní svět ze sedla kola.

Byla jsem požádána, abych vyprávěla příběh o Lysé, která nemá zatím ani metr cyklopruhu, ani metr cyklostezky a je zatím vlastně nepopsaným listem papíru.

Lysá nad Labem, jak už její název prozrazuje, leží u Labe a navíc v Polabské nížině a má velmi vhodné geografické podmínky pro cyklistiku, cyklodopravu.

Přesto, že v Lysé nemáme žádná pro cyklistická opatření, je historicky městem cyklistů, právě proto, že je kolem dokola placka a lidé jsou zde naučeni se odjakživa pohybovat z místa na místo na kole.

Pro moji babičku, dědu bylo kolo běžným a jediným dopravním prostředkem a v tehdejších podmínkách i bezpečným. Ale podmínky dopravního provozu před 50 lety byly zdaleka jiné, než jaké jsme si je vytvořili dnes.

V našem městě stále jezdí babičky a dědečkové na kole k lékaři, na nákupy, na poštu…, ale ten pohyb na kole není zdaleka tak jednoduchý a navíc je velmi nebezpečný.

Po městě potkávám mnoho babiček, které nevlastní auto a ani už toho svého dědečka s autem a nemají jinou možnost vlastní dopravy, než jet na kole a jedou tedy z okraje města 2km na tak, že po frekventované silnici je tlačí před sebou autobus nebo kamion projíždějící městem.

Děti na kole do školy a na kroužky nepouštíme, raději je rodiče vozí autem a vytváříme si tak ještě horší dopravní situace po městě a před školami. 

I my dospělí sami často volíme cestu autem, protože ta se nám zdá být bezpečnější a komfortnější.

V tématech o dopravě ve městě se většinou doposud vedly diskuse jen o tom, jak a kde ve městě parkovat a za kolik.

To je nejpalčivější problém, protože máme ve městě výstaviště a společně s tím řešíme léta nevyřešený obchvat města.

Okolo nás v Nymburce, v Poděbradech, v Čelákovicích, v malých obcích rostou cyklostezky pro volnočasový pohyb jak houby po dešti, lidé po nich jezdí do práce, ale my z Lysé k nim máme daleko. Nedostaneme se po cyklostezce ani do sousední obce ani na projížďku kolem Labe.

Dnes už máme cyklokoordinátora, máme pracovní skupinu nadšenců, která pracuje na zadání plánu udržitelné městské mobility (PUMM), máme zdroje – nástroje, jak na to, máme v rukou manuály, se kterými můžeme pracovat, máme Asociaci cykloměst jako poradní orgán, do kterého jsme vstoupili.

Ale nejtěžší je tyto nástroje uvést do života.

A jak tuto myšlenku předávat dál a předávat těm, kteří o rozvoji cyklodopravy v našem městě rozhodují, kteří rozhodují o tom, zda budou cyklostezky, cyklopruhy, zda budeme mít plán udržitelné městské mobility.

A proto se snažíme o tom mluvit, vysvětlovat, přenést tu rétoriku dál.

Je důležité se obklopit lidmi, kteří v tomto smýšlejí stejně a usilují o to samé. Většina lidí je pro podporu cyklistiky, ale málokdo vstane ze židle a zeptá se: „Co pro to mohu udělat?“

Bez party nadšenců, srdcařů, kteří vytvoří pracovní skupinu, kteří si společně sednou nad „nepopsaný list papíru“ a řeknou si „takhle se chceme v našem městě pohybovat“, kteří to předávají dál a vysvětlí v zastupitelstvu, proč je to dobré mít PUMM, proč je dobré mít zdravou cyklistickou infrastrukturu, to nejde.

Nestačí mít jen nástroje - brožury, metodiky, webové portály, lekce a další materiály ..

Víme, že my si musíme umět napsat příběh - svůj akční plán podpory cyklistické dopravy.

Musí to vyjít z nás. My si musíme vytvořit plán, jak se chceme v našem městě pohybovat.

Kudy budeme bezpečně chodit, bezpečně jezdit na kole, kde chceme jezdit motorovými prostředky, co nám usnadní cestu do školy, cestu do práce i cestu za nákupy.

Kde se budeme setkávat s lidmi, kde se budeme procházet a užívat pohyb s rodinou, kde si budou naše děti hrát.

To za nás nikdo nevymyslí.

 

Všichni, kdo by z Lysé chtěli mít místo „s dobrou adresou“ jsou proto zváni na setkání 20. května v 18 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu.

Co je plán městské mobility a plány o volnočasových zónách Vám představí Ing. Jaroslav Martinek z Asociace měst pro cyklisty, společně se zástupci komisí města pro dopravu, bezpečnost v dopravě a pro cestovní ruch a sport.

Modul: Novinky