Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Přání z Lysé nad Labem

17. 04. 2015

I dálkové cyklotrasy spoluvytvářejí současná „poutní místa“ pro setkávání lidí, lidí z dálky a lidí z města, kudy procházejí. Kde se lidé scházejí, tam se lépe komunikuje a kde se  komunikuje, tam se lépe rozvíjí prostředí pro život. Nepovažujme dálkové turistické cyklotrasy za přínos jen pro přespolní turisty.

Kde se cestuje, tam se něco děje – hospůdky, posezení, odpočívadla s dětskými hříšti, u vody půjčovny lodiček.. A kde se něco děje, vylezou „ze zápecí“ i domácí.


Cyklostezka v Nymburce. Foto: Dana Hančová, Lysá v pohybu

Kdysi někdo u nás na radnici řekl, že ti cyklisté, kteří projíždí kolem Labe, nejsou přeci naši voliči, proč bychom pro ně měli budovat cyklostezky. Omyl. Kolem cyklostezek, je vždy živo, cyklostezka přinese život i městu, přinesla by i našemu. Tak jako přináší našim sousedům v Nymburce a Poděbradech.

Podíváme-li se do našeho okresního města Nymburk, můžeme vidět ten významný rozdíl ve srovnání života na nábřežních cestách, chodníčcích a cyklostezkách. Město Nymburk žije kolem Labe každý den a v každém ročním období. V období slunečných dnů lze potkávat na obou stranách Labe nejenom cyklisty, bruslaře, pěší turisty, pejskaře, ale i rodiny s kočárky, malými dětmi a staršími občany. Stejně tak zde potkáte vozíčkáře, kteří zde užívají příjemný pobyt společně s ostatními. V zimním období jsou tyto trasy na břehu Labe prostorem pro vycházky pro celou rodinu. Místní cyklostezky zajišťují snadné spojení pro cyklisty mezi Nymburkem a Poděbrady, které využívají i lidé cestující mezi městy do zaměstnání. Tento obraz města bychom chtěli dopřát i našemu městu a jeho občanům.


Podél cyklostezky mezi Poděbrady a Nymburkem to žije. Foto: Dana Hančová, Lysá v pohybu

Naše město má ve svém názvu přívlastek, který informuje o umístění města na Labi. Naše město však u Labe nežije a to bychom chtěli změnit a spojit jej tak  s řekou, která, nás lidi, přitahuje přeci již od pradávna.

Lysá n/Labem je součástí Polabské nížiny a má výborné geografické podmínky pro cykloturistiku a cyklodopravu. Našim přáním je propojení již vzniklé mezinárodní Labské stezky, trasy, která vede od pramene Labe až do Drážďan a dále do Hamburku a je právě zde kolem Lysé přerušena. Po směru toku končí u Kostomlátek a navazuje až v Káraném. Kolem Lysé jako by nesměla léta existovat. Občan Lysé může zatím jen snít, že ve svém volném čase nasadí brusle nebo sedne na kolo a pojede se naobědvat třeba do Poděbrad nebo na nedávno vzniklou Marinu Labe za Poděbrady směrem k soutoku Labe s Cidlinou, kde se scházejí nejen turisté, cyklisté a in-linisté, ale také zde mohou zakotvit kolem plující loďky. Tato místa s restauracemi a různými odpočinkovými body kolem Labe mezi Nymburkem a soutokem, vznikla právě díky vytvořeným cyklostezkám (mezi Nymburkem a Poděbrady na obou stranách Labe !) a poskytují sportovně společenské vyžití celé rodině a pro každou generaci.

Je znát, že díky tomu, že kontinuita komfortního povrchu Labské stezky je kolem Lysé přerušena, zde cykloturistika vázne. Není divu, že k nám cyklisté za turistikou zatím nejezdí, není proč, když není kudy jezdit. Jezdí tedy do Nymburka a Poděbrad, kde během víkendů rodiny utrácí peníze.  Labská stezka v ČR vydělá asi 175 tisíc korun na kilometr za sezonu, v Německu přes 1,5 milionu korun (Zdroj: http://www.lidovky.cz/nemecka-cyklostezka-vydelava-stamiliony-ceska-stokrat-mene-plz-/zpravy-domov.aspx?c=A140813_141806_ln_domov_spa )


Labská cyklotrasa v Lysé nad Labem připomíná dnes bahnitý tankodrom. Během několika let by tu mohla vzniknout rekreační zóna nabízející zázemí nejen pro obyvatele ale i pro projíždějící turisty. Foto: Jitka Vrtalová

Při existenci dálkových cyklotras, které poskytují svůj komfort, lze počítat i s turistou, který má potřebu zde přenocovat, večeřet, zajít si za kulturní památkou, zajímavým místem a třeba se i rád vracet a předat doporučení svému okolí.  

Všechno je spojeno se vším. Naše Polabí nabízí příležitosti pro cyklistiku, lodní dopravu a vodní turismus, což přináší obcím nejenom rekreaci pro své občany, ale také zisky z turistů návštěvníků. Lysá je položena do regionu, který je obklopen zajímavostmi jako je Hrabalovo Kersko, Přerov n/L.,  Brandýs n/L- Stará Boleslav, Benátky n/Jizerou, Nymburk, Poděbrady, Loučeň..., Mirákulum.. Veškerá tato místa mají turistickou atraktivitu, která by mohla být ještě více umocněna pohybem na kole nebo plavbou po lodi a poskytnout takto zážitkový den pro celé rodiny a různé věkové kategorie.  Rodiny s dětmi by mohly takto jezdit za turistickými aktivitami vlakem z Prahy do Lysé, kde by nasedly na kolo a na tomto okruhu, propojeném cyklostezkami a lodní dopravou, strávily krásný víkend včetně zdravého pohybu na kole.

V Lysé díky absenci cyklostezek nemáme ani přístaviště pro malá lodní plavidla. Parník Blanice, který naloží v Nymburce turisty včetně kol, bude řešit své molo v Lysé, až bude u nás u Labe náznak začínající rekreační infrastruktury, tedy hlavně využívané cyklistické trasy. Zatím je  kolem Labe u nás mrtvo. Plánujeme zde volnočasovou zónu, která by to změnila.

Díky účasti na pro-cyklistických konferencích je možné poznat, jak silné je povědomí a nárůst požadavků na cyklistiku a cykloturistiku v České republice. Že cyklistika není jenom sportem a rekreací, ale že zajímá veřejnost jako alternativní – zdravý a ekologický dopravní způsob současnosti i budoucnosti.  Je na místě obhajovat potřeby obyvatelstva pro cyklostezky a integraci cyklodopravy po celé naší republice a zvláště v podmínkách našeho Polabí, kde tato doprava má vhodné geografické podmínky a historickou tradici.


Pro každodenní dopravu, výlety s rodinou nebo dálkovou cykloturistiku... Foto: archiv města Nymburk

A navíc dálkové cyklotrasy přinášejí cestovní ruch a cestovní ruch přinese městu život, pracovní příležitosti a zisky do městské pokladny.

S pomocí mezinárodních a krajských zájmů pro realizaci dálkových cyklotras, jako je třeba EuroVelo4, která vede přes Českou republiku a využívá částečně trasu Labské stezky právě v okolí Lysé n./L, a s naším odhodláním tato přání zde přeměnit v realitu, věříme, že pomůžeme dálkovým cyklotrasám i kolem našeho města.

Přejeme nám i  našemu městu ať ožije nejen kolem břehů Labe, ať zde vzniknou cyklostezky, odpočinkové zóny a podnikatelské příležitosti spojené s rekreačními zónami.

Ať zde vzniknou „novodobé poutní trasy“, na kterých se lidé chtějí setkávat, lidé z daleka a lidé zdejší.

Dana Hančová
Cyklokoordinátor
a předsedkyně Komise pro cestovní ruch a sport v Lysé nad Labem

Modul: Novinky