Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Praha 14: Novinky pro cyklisty v roce 2014

19. 11. 2015

Pražská městská část v severní části české metropole bilancuje, co se podařilo v uplynulém roce realizovat pro cyklisty a na čem je naopak potřeba zapracovat.

Zásadním krokem k naplňování záměrů bylo schválení Strategického plánu MČ Praha 14, jehož významnou část tvoří Generel dopravy s konkrétní analýzou a návrhy pro oblast bezmotorové dopravy. Dalším důležitým bodem bylo schválení konkrétní částky v rozpočtu MČ na opatření pro cyklodopravu pro tento rok, což umožnilo připravit řadu projektů a následných realizací:

 • mezi viditelné změny patří nově vyznačený úsek páteřní cyklotrasy celoměstského významu (A26) v úseku Vysočany – Hloubětín – Lehovec – Rajská zahrada, včetně stavebních úprav v oblasti hřiště Slavoje Hloubětín
 • další realizovaná místní cyklotrasa (Kb-Hl), spojující Kbely se severní částí Hloubětína, která vznikla na základě úzké spolupráce s naší sousední městskou částí
 • byl schválen projekt úprav dopravního značení pro cyklisty v oblasti Hloubětína (napojení trasy A26 na metro Hloubětín a propojení oblasti Na Hutích na trasu A26 ve Vysočanech), která čeká v nejbližší době na svou realizaci (pozn. v rámci projektu byla navázána spolupráce se Střední průmyslovou školou stavební, jejíž žáci se v rámci výuky dopravních staveb zúčastnili dopravního průzkumu pro posouzení intenzity dopravy pro připravovaný projekt)
 • v současnosti probíhá zpracování dalšího projektu, který by měl zlepšit dopravní prostupnost a obslužnost pro cyklisty v oblasti Kyjí napojením na stanici metra Rajská zahrada a propojením na trasu A25 směrem do centra
 • vzniká seznam drobných opatření jako je výměna dopravních značek (např. tam, kde je zákaz vjezdu všech vozidel a není přitom žádný důvod omezovat cyklistům průjezd) - výměna značek zvýší povědomí o tom, že tudy lze projet po klidné trase a zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole v dopravní značení (pozn. tento seznam je připravován ve spolupráci se studentem Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Václavem Křížem v rámci jeho bakalářské práce na téma Návrh organizačních opatření na zlepšení cyklistické dopravy mimo hlavní ulice v Praze)
 • připravuje se seznam vhodných míst pro legalizaci průjezdu jednosměrkou pro cyklisty zřízením tzv. cykloobousměrek
 • podařilo se vydat první cyklomapu Čtrnáctkou na kole (k dispozici pro všechny zájemce v Informačním centru Úřadu MČ k vyzvednutí zdarma).
 • úspěšná reprezentace týmu Úřadu MČ v kampani „Do práce na kole“ v pravidelnosti dojíždění do práce na kole
 • spolupráce při pořádání cyklojízdy městských částí „Pražské cyklozvonění“
 • organizace „Cyklojízdy Prahou 14“ zaměřené na vysvětlení a srovnání jednotlivých způsobů dopravních opatření a veřejnou diskusi
 • práce s nejmladšími účastníky silničního provozu – tradiční „Vítání cykloobčánků“ v rámci evropského Týdne mobility ve spolupráci s Městskou policií
 • pravidelné články v časopise Čtrnáctka s cílem informovat o dění v oblasti bezmotorové dopravy nejen v naší městské části
 • spolupráce s webovými portály Chodci sobě a Cyklisté sobě, kde je možné aktivně upozorňovat na nedostatky a spolupodílet se na jejich řešení

 

Na čem můžeme zapracovat?

To, co někdo může považovat za úspěch, může jiný považovat za nezdar – např. reakce ze strany cyklistů na vybudování smíšené cyklostezky na trase cyklotrasy A26 je jednoznačně kladná, reakce chodců, kteří zde byli zvyklí na nulový provoz, může být zcela opačná. Cyklisté zde rádi jezdí, protože se cítí bezpečněji než v provozu po silnici, někteří chodci se však cítí ohroženi některými agresivními cyklisty.

Z pohledu cyklokoordinátora je tedy v následujícím období potřeba řešit především:

 • povědomí o nutnosti tolerance mezi jednotlivými „uživateli“ komunikací, navázat těsnější spolupráci se širokou veřejností a nalézat optimální kompromisní řešení.
 • Podle názoru koordinátora panuje nízká podpora ze strany Magistrátu hl.m. Prahy, kde chybí ucelená celoměstská koncepce bezmotorové dopravy,
 • nedaří se zkrátit dobu od projednávání po realizaci opatření pro bezmotorovou dopravu.

Autor: Mojmír Kopečný, cyklokoordinátor Prahy 14

 

 

Modul: Novinky