Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Asociace cykloměst poslala své připomínky k silničnímu zákonu

21. 07. 2015

Cyklopruh končící několik metrů před křižovatkou, cedulky „Cyklisto sesedni z kola“, vozidla zaparkovaná v prostoru určenému cyklistům, nejasná pravidla na stezkách pro chodce a cyklisty či les značek přerušující cyklostezku po několika metrech. Tyto a další nešvary, které znepříjemňují život nejen uživatelům jízdních kol, by mohly být už za několik měsíců minulostí. K tomu alespoň směřuje návrh Asociace měst pro cyklisty na změnu zákona o silničním provozu. Sdružení měst doplnilo své připomínky k novele zákona, která má být projednána v nejbližší době vládou.

Před dvěma týdny rozeslalo Ministerstvo dopravy návrh novelizace zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, do vnějšího připomínkového řízení.  Takzvaný silniční zákon upravuje chování jednotlivých účastníků provozu a má tak zásadní vliv na bezpečnost všech, kteří užívají pozemní komunikace v roli řidičů osobních nebo nákladních automobilů, vozidel městské hromadné dopravy, jízdních kol nebo vozítek Segway, ale také pěších.

Připomínky Asociace zahrnují vybraná témata, která byla projednána v odborných skupinách (historii projednání najdete zde). Mezi požadavky Asociace patří například definice pro obousměrný provoz jízdních kol v jednosměrkách, pravidla pro průjezd cyklistů v křižovatkách či křížení stezky na výjezdech, ale také třeba zrušení povinnosti pro použití vyznačeného cyklistického opatření. Nejvíce diskutovaným tématem se přitom stala údajná přednost cyklistů na přejezdech. „V této oblasti narážím často na zkreslené informace, proto bych rád zdůraznil, že Asociace nechce přednost pro cyklisty na přejezdech,“ říká Jaroslav Martinek. Předkládané návrhy vždy pracovaly pouze s termíny neohrožování cyklistů, kteří jedou po přejezdu, při odbočování, dále neohrožování cyklistů při odbočování, najíždění na, resp. z míst mimo pozemní komunikace, otáčení nebo couvání. Zvláštní pozornost si zaslouží vyjíždění z míst ležící mimo pozemní komunikaci. Typicky jsou to vjezdy na pole, kvůli kterým je v řadě míst souběžná cyklostezka přerušena značkami, což zvyšuje náklady a pro účastníky silničního provozu může být matoucí.

Lidé na jízdních kolech raději jedou po silnici, než po stezce, na kterou chybí nájezd a jejíž rozbitý povrch ničí kola. Foto: archiv Asociace měst pro cyklisty

Legislativní změny v dané oblasti bude potřeba dořešit mimo jiné i pro čerpání peněz z Evropských fondů. Podporovaná opatření v příštím programovém období směřují ke zvyšování bezpečnosti všech účastníků, mimochodem i tím, že doprava se spíše zklidňuje a nezapomíná se na budování bezpečné infrastruktury pro cyklisty a chodce.

Po uzavření připomínkového řízení čeká návrh novely ještě schválení vládou, v případě doporučení potom novela poputuje k projednání  do Parlamentu.

Pokud chcete vložit nějaký komentář, je to možné zde: http://www.lepsipravo.cz/TopicForm.aspx?TopicId=58

 

Detailní informace o návrzích ke změně silničního zákona najdete v sekci Tiskové zprávy (29. 10. 2014 - Města chtějí jasnější pravidla pro uživatele jízdních kol, zaslala své připomínky k silničnímu zákonu)

Modul: Novinky