Soutěž na logo cyklostezky Nový Jičín - Hostašovice prodloužena, do kampaně se zapojují i vysoké školy

14. 06. 2014

Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice vyhlásil v květnu veřejnou soutěž na logo drážní cyklostezky, aby při otevření měla tato turistická atraktivita již svou vlastní propagační značku. Do kampaně na logo se podařilo zapojit i několik uměleckých škol z celé republiky. Spolupráci přislíbila Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Univerzita T. Bati ve Zlíně, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem i Západočeská univerzita v Plzni. S ohledem na zapojení akademických institucí do projektu se prodlužuje termín pro odevzdání návrhů a to až do 18.7.2014.

„Chtěli jsme vyjít vstříc studentům, kteří prožívají zkouškové období, ale i veřejnosti, která se do akce může rovněž zapojit, proto jsme uzávěrku posunuli,“ vysvětlil Ing. Kramoliš, předseda rady Svazku obcí.

Na autora vítězného návrhu čeká finanční odměna ve výši 10 tis. Kč, proto všichni kreativci neváhejte a zašlete i vy své nápady na logo cyklostezky. Podrobné podmínky soutěže včetně přihlášky jsou přílohou zprávy.

Další informace k cyklostezce Nový Jičín - Hostašovice byly zveřejněny dne 4.6.2014 na tomto odkaze.

Modul: Novinky