Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice hledá své logo

06. 06. 2014

Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice hledá své logo. Svazek obcí, který stezku pro cyklisty buduje, proto vyhlásil veřejnou soutěž na originální a výstižnou značku nové turistické atraktivity Novojičínska. Účastníkem soutěže může být každý, kdo do 30. června 2014 dodá svůj návrh v listinné a elektronické podobě ve třech variantách. Barevné, černobílé a bíločerné. Každé zobrazení minimálně na formátu A5. Autor vítězného loga získá honorář ve výši deseti tisíc korun.

„Přestože do konce realizace stavby drážní cyklostezky zbývá ještě několik měsíců, již nyní si začíná budovat svou značku. Stejně jako jiné turistické atraktivity bude mít i cyklostezka své jedinečné logo, které se pak objeví na různých propagačních předmětech, na informačních tabulích podél cyklostezky, na mapách či na cyklodresech,“ uvedla Ivana Petruchová z odboru majetku, rozvoje a investic novojičínské radnice.

Logo musí obsahovat celý název turistické atraktivity. Musí být srozumitelné, jednoduché a dobře zapamatovatelné. Stezka povede v trase bývalé železniční dráhy, proto bude propagována jako drážní cyklostezka. „Logo musí vystihovat její jedinečný charakter a musí mít jasnou vazbu na železnici,“ zdůraznila Petruchová. Cílovou skupinou v rámci propagace jsou sportovci, rodiny s dětmi, zahraniční turisté.

Návrhy lze v uzavřené obálce zaslat poštou  na adresu: Svazek cyklostezka Nový Jičín- Hostašovice, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Nebo je možné je doručit osobně na podatelnu novojičínského městského úřadu na Divadelní ulici 1. Bližší informace o podmínkách soutěže jsou uvedeny na webu členských obcí svazku.

Cyklostezka vede z Nového Jičína přes obce Životice u Nového Jičína, Mořkov, Hodslavice až do Hostašovic. Bude dlouhá téměř 10 kilometrů a začala se stavět letos v dubnu. Náklady na její  realizaci dosáhnou 25 milionů korun. 85 procent způsobilých výdajů projektu uhradí dotace Evropské unie z fondu ROP Moravskoslezsko. Dílo by mělo být hotovo letos v říjnu.

Podmínky (pdf, 108 kB)
Přihláška (doc, 32 kB)

29.5.2014

Mgr. Marie Machková
tisková mluvčí
úsek tiskové mluvčí
Městský úřad Nový Jičín
Masarykovo nám.1
74101 Nový Jičín
telefon: +420 556 768 386
mobil: +420 603 889 312
email: mmachkova@novyjicin-town.cz
web: www.novyjicin.cz

Modul: Novinky