Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Pardubice směle konkurují městům v Německu, každá pátá cesta je na jízdním kole

30. 03. 2015

Pardubičané mají výborné dopravní chování a v některých ohledech dokonce překonají německá města. Rozsáhlý průzkum dopravního chování, který proběhl v Pardubicích, dal obyvatelům tohoto města jedinečnou možnost porovnat se s našimi severními sousedy.

Podle výsledků výzkumu absolvují obyvatelé 19 % cest na jízdním kole a 35 % pěšky – více než polovina cest je tedy s využitím vlastní síly. Dosahují tak srovnatelných výsledků s německými městy, jako jsou například Lipsko nebo Drážďany. „Lidé v Pardubicích mají v porovnání s našimi městy více osobních automobilů, přesto podíl cest s využitím aut je tu poměrně nízký,“ říká profesor Axel Ahrens z Technické univerzity v Drážďanech. Kolo je pro velkou část Pardubičanů jasnou volbou - téměř čtyři pětiny všech cest (77 %) jsou totiž kratší než 5 kilometrů. Podle autorů výzkumu mají Pardubice lepší výsledky než většina německých měst, která se už několik let snaží zkrotit prudký nárůst automobilové dopravy.

Výzkumy jako je tento umožňují sledovat trendy a reakce obyvatel na provedené změny, a také srovnávat navzájem jednotlivá města. „To je něco, na čem lze stavět,“ komentuje to Axel Ahrens. Města v Německu provádí obdobné výzkumy podle stejné metodiky již od 70. let minulého století. Díky nim například víme, že od počátku 90. let se podíl cest na jízdním kole v Drážďanech ztrojnásobil na současných 20 %. Další z německých měst, Lipsko, za stejné období podíl cyklodopravy zdvojnásobilo na úroveň 18 %.  

Vysoký podíl cyklistů a pěších Pardubice zúročí i při plánovaných rekonstrukcích třídy několika hlavních ulic v centru. V březnu se začne opravovat třída Míru a od dubna bude kraj rekonstruovat ulice 17. listopadu a Jana Palacha. „Na pěší a cyklisty se dopravní zácpy nevztahují. Lehce naleznou alternativní trasu,“ říká Vojtěch Jirsa z odboru hlavního architekta města a dodává: „Doufáme, že podíl cyklistů a pěších během uzavírek ještě vzroste a část lidí se rozhodne upřednostnit chůzi, MHD a kolo před automobilem.“ Podle měst tak pomohou nejen sobě, ale i jiným motoristům, kteří jet autem nutně potřebují.

Výzkum mimo jiné ukázal:

  • V Pardubicích je dvakrát více kol než osobních automobilů (420 automobilů vs. 893 kol/1000 obyvatel)
  • Pardubice mají větší podíl tzv. „koalice zdravé dopravy“ (pěší + cyklo + veřejná doprava) než srovnatelná německá města
  • Obyvatelé Pardubic v průměru vykonají každý den 2,5 cesty
  • Největší podíl cest je z práce a do práce (29 %), následováno nákupy (25 %) a cestami za zábavou (24 %)

Průzkumy dopravního chování poskytují informace o využívání dopravních prostředků (např. podílu dopravního výkonu), stejně jako účelech cest, které byly vykonány v průběhu sledovaného období. Na základě analýzy dat z průzkumu je možné získat přehled o tzv. dopravní poptávce - odkud, kam a proč lidé jezdí a jaké k tomu využívají dopravní prostředky. Obvykle mají tyto průzkumy podobu dotazníkového šetření na vybraném vzorku obyvatel. Je důležité, aby průzkumy byly prováděny podle standardizované metodiky a byly tak srovnatelné s jinými českými i zahraničními studiemi. Ačkoliv jsou průzkumy dopravního chování jedním z důležitých předpokladů kvalitního dopravního plánování, v České republice jich bylo dosud provedeno jen pár. Kromě citovaného průzkumu, který proběhl současně v Pardubicích a Uherském Hradišti, se v roce 2013 uskutečnil průzkum pokrývající území Jihomoravského kraje.

Užitečné odkazy:

 

Modul: Novinky