Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Jičín - workshop akční skupiny pro městskou mobilitu

05. 12. 2019

Včera dne 4. 12. 2019 se uskutečnil další workshop akční skupiny pro městskou mobilitu. Tématem workshopu byla strategie Jičína v oblasti mobility.

Program:

  • strategie Jičína v oblasti dopravy - aktuality
  • pocitové mapy Jičína - výstupy
  • doprava dětí do škol a školek
  • participace na téma konverze Palackého ulice

Na webu http://mobilita.jicin.cz si každý z účastníků mohl prohlédnout grafické výstupy, které byly připraveny na základě výsledků dotazníku pocitových map. Grafické vyjádření prezentuje sílou linie jednotlivé trasy, které byly z pohledu respondentů zadávány několikanásobně v souběhu. K pocitovým mapám byla připravena krátká prezentace  Zde jsou k dispozici originály pocitových map.

Na jednání se diskutovalo o problému, který hodně trápí město a to je mobilita v souvislosti s dopravou dětí do škol, školek a zpět. V souvislosti s definováním strategie jak k tomuto tématu přistoupit účastníky napadla možnost nechat školáky (rodiče) i na toto téma zpracovat pocitové mapy a zapojit se do programu CityChangers. Obdobně jako v minulém dotazníku by mohly být rozděleny na dopravu dětí auty, na kole, hromadnou dopravou či pěšky. Bylo by dobré se školáků zeptat i na to co je v souvislost s dopravou do školy trápí, či co jim vyhovuje. Jednotlivé dotazy do dotazníku zformulovat lze učinit zde. Dotazníky mohou být dobrým podkladem pro tvorbu celkové strategie dopravy a dokážou dát městu i data, na základě kterých mwsto může zadat krátkodobá opatření pro zlepšení stavu při dopravě do škol.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Modul: Novinky