Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Spolek Partnerství pro městskou mobilitu byl vybrán do Technického výboru 2.1 Mobilita v zastavěných územích - PIARC

28. 12. 2019

Česká republika bude v roce 2023 pořadatelem XXVII. Světového silničního kongresu. Proto Česká silniční společnost a Národní komité PIARC vyzvaly odborníky, aby se aktivně zapojili do činnosti jednotlivých Technických výborů. Jsme hrdi, že spolek Partnerství pro městskou mobiltu, konkrétně její jednatel Ing. Jaroslav Martinek byl vybrán do Technického výboru 2.1 Mobilita v zastavěných územích.

Organizace PIARC byla založena v r. 1908 v Paříži, sdružuje asi 140 zemí a ČR je jednou z nich). Tato asociace má řadu pracovních výborů rozdělených podle různých zaměření, kde pracují odborníci z různých zemí. Pracovní cyklus výborů je vždy 4 letý, výbory se schází 2x ročně různě po světě, poté následuje Světový silniční kongres, na kterém jsou zhodnoceny veškeré poznatky a zase následuje další pracovní cyklus. Příští Světový silniční kongres se bude konat na podzim 2023 v Praze a i proto má ČR velký zájem obsadit pracovní výbory zástupci české odborné veřejnosti. To je také důvod, proč jsme se přihlásili do tohoto výboru. Jsme potěšeni, že jsme také byli vybráni.

První pracovní setkání se uskuteční v Paříži ve dnech 22. - 24. 1. 2020.

 

Modul: Novinky