Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Zlín plánuje instalaci bezpečného ukládání kol.

03. 12. 2019

Je počítáno s umístěním boxů v místech železničních zastávek podle generelu dopravy tak, aby splňovalo podmínky B+R, tedy přijet ke stanici na kole, kolo uschovat a pokračovat MHD, popřípadě naopak, dále na některých frekventovaných místech v centru města pro turisty, kteří přijedou na kole a chtějí bezpečně uložit kolo po dobu prohlídky města.

Jednání probíhá jak s firmou KOMA Vizovice, od nichž má město Zlín návrh řešení ( příloha 1-4), tak i s firmou mmCite, která navrhovala ukládání kol v Uherském Hradišti (příloha 5).

Náhledy přikládáme v příloze.

Požadavek města Zlína je specifický v tom, že chce plně smontované boxy, které nebudou napevno ukotvené k zemi.

Město by dále chtělo vyrobit jeden box a umístit jej na veřejný prostor někde v centru města, aby se mohli obyvatelé Zlína a především cyklisté vyjádřit.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Zlín plánuje instalaci bezpečného ukládání kol.

Ke stažení

Cyklopoint_koncept_edit.pdf (13.5 MB)
MMZ-V0.pdf (243 kB)
MMZ-V1.pdf (250 kB)
MMZ-V3.pdf (154 kB)
Modul: Novinky