Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Problémy s dopravou v Ústí nad Labem může vyřešit Plán udržitelné městské mobility

09. 11. 2019

Na webových stránkách města Ústí nad Labem lze dohledat, že město si nechalo zpracovat tzv. Plán udržitelné městské mobility - PUMM ( https://www.usti-nad-labem.cz/dopravni-portal/pumm/?page=1 ). Jenže při prostudování všech dostupných dokumentů se zjistilo, že má zpracován pouze tzv. SUMF - strategický rámec udržitelné městské mobility. Komise pro posuzování dokumentů městské mobility na Ministerstvu dopravy České republiky jej schválila dne 17. července 2019. Jenže tento dokument řeší prioritně veřejnou dopravu a pěší a cyklistická doprava je řešena jen okrajově.

Je škoda, že se nepracovalo např. s akčním plánem města na podporu cyklistické dopravy, které má zpracované od roku 2012 https://www.usti-nad-labem.cz/files/civitas/magul_akcni-plan-1.pdf . Podle zběžné kontroly akčního plánu město od roku 2012 do roku 2019 zrealizovalo jen nepatrné procento svého plánu. Město má od léta nového cyklokoordinátora, takže bude mít velmi těžkou roli naplňovat tento plán. Ideální bude, aby si město nechalo zpracovat plný Plán udržitelné městské mobility, ideálně podle nové evropské metodiky SUMP 2.0, která bude představena na MD dne 12. 11. 2019. Kromě podpory veřejné dopravy, který už řeší stávající SUMF, by nový plán měl ještě řešit veřejné prostor zohledňující aktivní mobilitu a dále se zaměřit na využití moderních technologií. Dále je třeba, aby město ctilo pět principů:

  • Politická zodpovědnost za rozvoj pěší, cyklistické a veřejné dopravy.
  • Organizační struktura / zodpovědnost úředníků. Doporučuje se, aby cyklokoordinátor se stal koordinátorem pro rozvoj městské mobility. Nedoporučuje se ale, aby byl na odboru dopravy, ale na strategickém odboru, neboť PUMM je strategický dokument, nikoliv generel dopravy.
  • Zapojení veřejností nejen v otázkách veřejné dopravy, ale celkové mobility. Dobrým příkladem je i cykloportál města: https://www.usti-nad-labem.cz/cykloportal/
  • Monitoring, indikátory a dlouhodobá podpora, aneb Akční plán z roku 2012 je třeba vyhodnotit a stanovit kroky k nápravě naplňování plánu.
  • Spolupráce se státem, krajem, případně ze spolkem Partnerství pro městskou mobilitu, z.s., které se zaměřuje na osvětu v dané oblasti.

 Několik námětů pro město, jak uchopit podporu cyklistické dopravy, jako přirozené součástí PUMM:

1) I když je město kopcovité, tak je potřeba počítat s rozvojem elektrokol v rámci městské mobility. Například v sousedním Děčíně  je používají úředníci města, což zaujalo i Českou televizi.

2) V celém krajském městě je momentálně jeden jediný cyklopruh v délce 1,9 km, který vede směrem k jezeru Milada, ale jeho problém je, že začíná u kolejí u Spolchemie a.s. a končí v Předlicích u dalších kolejí bývalé vlečky. Takže prakticky jako by nemá smysluplný ani konec ani začátek. Kromě Labské cyklostezky, nemá město prakticky žádnou cyklistickou infrastrukturu. Dle vyhlášky na chodník kolo nepatří, jelikož se jedná o pěší zónu a dopravní prostředek a na silnici často hrozí zranění ze střetu s vozidlem.


3) V případě potřeby ( např. když se kolo rozbije, když člověk píchne, když začne pršet ) nelze využít legálně ve všedních dnech v běžném denním čase autobusovou dopravu pro přepravu sebe s kolem. Jelikož ve smluvních podmínkách dopravce je doslovně uvedeno, že kolo či koloběžka se smí přepravovat v pracovních dnech od 19:00 do 06:00 https://dpmul.cz/download.php?idx=9334  str. 31 - přeprava jízdního kola, bod 2. Tento nedostak neřeší ani nově zpracovaný SUMF. Každopádně v kopcovitém terénu se jedná o dost klíčové opatření pro obyvatele, kteří díky kolu chtějí vylepšit nejen svou fyzickou stránku , ale zároveň i prostředí města.

4) Odstavná místa pro kola jsou ve velmi špatném stavu. Jednak nemyslí na dnes už nejrůznější rozměry kol a pneumatik, ale často zároveň nejsou ani monitorována, takže v případě krádeže se kolo nedá dohledat a nebo velmi stěží.  Je výjimkou, když u úřadů či institucí se nachází nějaké stojany na kola. 


4) Tento rok si krajský úřad vytvořil novou společnost zajišťující krajskou autobusovou dopravu, avšak minimálně v ústeckém okrese již nebyl schopen zajistit kvalitu služeb nabízenou v posledních minimálně dvou letech a momentálně nenabízí přepravu jízdních kol.

Příležitosti města

1) Město se může inspirovat vizemi v oblasti městské mobility, které vytvořil spolek Partnesrtví pro městskou mobilitu. Více se lze dočíst na tomto odkaze.

2) Obyvatelé, studenti města se mohou připojit ke kampani CityChangers.

3) Město může využívat odborných znalostí prostřednictvím Akademie městské mobility.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Modul: Novinky