Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Praha chce prodávat čistý vzduch

23. 10. 2019

Prodej čistého vzduchu - i tak může vypadat kampaň s cílem snížit znečištění ovzduší v Praze. Kampaň směřuje především na řidiče automobilů. Jejím cílem je upozornit na výsledky ukázkového měření, ve kterém se zjistilo, že vzduch v kabinách aut obsahuje dvakrát více škodlivých částic než vzduch na chodníku o několik metrů dále.

Právě na fakt, že cestující v autech v Praze dýchají více emisí než ostatní, má upozornit stánek s čerstvým vzduchem AIR DRIVE. Ten bude stát ve středu 23. října v Legerově ulici a bude řidičům nabízet celou škálu „vzdušných“ produktů v podobě sáčků plněných čerstvým vzduchem. Každý sáček přitom nese informaci o množství škodlivin v automobilech a jejich vlivu na zdraví. Stánek AIR DRIVE tak má především předat informaci o škodlivosti vzduchu v kabině auta a motivovat Pražany, aby přemýšleli o tom, jak cestují, a omezili jízdu autem.

„Jemné prachové částice jsou neviditelným zabijákem. Očima je ve vzduchu nerozeznáme, ale ve městě nás obklopují v obrovské koncentraci a je životně důležité, abychom se snažili je snížit. Každý rok na následky znečištěného vzduchu umírá více než půl milionu Evropanů," uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Silniční doprava je  hlavním zdrojem prachových částic PM10 a PM2,5 i dalšího znečištění. 

Podle letošního měření, které se v Praze realizovalo, nadýchá člověk v kabině auta minimálně dvakrát tolik škodlivých částic než pěší. Při cestě autem bylo naměřeno průměrně 51 600 částic na cm3, při cestě metrem a následné chůzi to bylo pouze 27 600 částic na cm3.

Foto a text: Čistou stopou Prahou

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Praha chce prodávat čistý vzduch
Modul: Novinky