Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Vylepšeme Hodonín společně. Hlasování o projektech začalo

07. 10. 2019

S deseti projekty na vylepšení svého okolí a města se veřejnost seznámila poprvé ve středu 25. září na jejich veřejné prezentaci a obhajobách v sále Evropa. Jejich záběr byl široký. Společné mají to, že jejich autory jsou občané města, kteří mají chuť vylepšit okolí svého bydliště či města a zapojili se do iniciativy „Vylepšíme Hodonín společně“. V procesu participativního rozpočtování občané rozhodnou o tom, které z těchto projektů se v příštím roce uskuteční. Město pro tyto účely vyčlenilo ve svém rozpočtu 2 miliony korun. Hlasovat mohou občané do konce měsíce listopadu.

Cílem bylo co nejvíce zapojit veřejnost do rozhodování o životě a podobě města. Celkem se sešlo 17 návrhů na vylepšení veřejných ploch, do finální obhajoby nakonec postoupilo deset z nich. Autoři projektů stručně představili své návrhy a poté bylo oficiálně zahájeno elektronické hlasování. „Záběr projektů byl široký, od veřejného prostoru přes starost o malé děti, seniory, pejsky, až po cyklistické duše. Prezentace pohladily i naše duše,“ poděkoval autorům projektů a všem starosta města Libor Střecha a vyzval všechny přítomné i ostatní Hodoňáky, aby se zapojili do hlasování.

Hlasovat se může až do 30. listopadu 2019 na adrese https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/VylepsimeHodoninSpolecne

Hlasuje se prostřednictvím zadání telefonního čísla, aby se zamezilo opakovanému hlasování. Po otevření ankety se objeví stručná charakteristika projektů. Každý hlasující má 3 kladné a 1 záporný bod. Kladné body může hlasující přidat jednomu nebo i více projektům, záporný hlas může, ale nemusí přidělit. Na závěr ankety je několik doplňujících otázek a anketu hlasující potvrdí k odeslání.

Přehled projektů najdete na webu města Hodonín

zdroj: www.hodonin.eu

Vylepšeme Hodonín společně. Hlasování o projektech začalo
Modul: Novinky