Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Obnova krytu vozovky na silnici I/14 HORNÍ SYTOVÁ – HRABAČOV

06. 09. 2019

Často se říká, že ŘSD nikdy nedovolí na své silnici zřídit cyklistické pruhy. Je proto dobré představovat projekty, kde se to povedlo. Jedním z takových byla obnova krytu vozovky silnice I/14, nacházející se v Libereckém kraji, v obcích Víchová nad Jizerou a Jilemnice, k.ú. Horní Sytová, Víchová nad Jizerou a Hrabačov, v rozsahu provozního staničení km 45,974 – 49,277.

Stávající šířkové uspořádání odpovídalo silniční kategorii S 10,5. Jednalo se o dvoupruhovou komunikaci s šířkou jízdních pruhů 3,50m. Při obnově krytu vozovky došlo k úpravě šířkového uspořádání jízdních pruhů na 3,25m a v místě zpevněné krajnice byly vyznačeny jízdní pruhy pro cyklisty v šířce 1,75 – 2,25m včetně bezpečnostních odstupů.

V zájmovém úseku byla silnice rozšířena o přídatné pruhy (odbočovací pruhy vlevo, připojovací pruhy) a zálivy pro autobusové zastávky.

Celková délka obnovy krytu vozovky silnice I/14 byla 3 303m a byla provedena na pozemcích Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Návrh dopravního značení pro obnovu krytu vozovky silnice I/14 řešil situování svislého a vodorovného dopravního značení v řešeném území. V přiložených situacích je šedou barvou naznačené stávající svislé dopravní značení a barevně nově navržené.

Součástí stavby bylo i řešení úpravy stávajících chodníků v místě zastávkových zálivů.

Rekonstruce byla provedena v roce 2018.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Obnova krytu vozovky na silnici I/14 HORNÍ SYTOVÁ – HRABAČOV
Modul: Novinky