Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Představujeme záměr na vybudování cyklostezky ČESKÝ DUB – VLČETÍN (OBEC BÍLÁ) – HODKOVICE N. M.

09. 05. 2019

Hlavním cílem koncepčního záměru Cyklostezka Karoliny Světlé je zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku v Podještědí. Důraz je kladen zejména na hledisko dopravní bezpečnosti při jízdě na kole. Preferovanou částí záměru je proto vybudování samostatné stezky pro pěší a cyklisty podél silnic 277 a 278. Cílem je zajistit dostatečně komfortní a dopravně bezpečnou trasu pro nemotorovou dopravu v koridoru dopravně zatížených silnic, jako propojení měst Český Dub a Hodkovice nad Mohelkou včetně navazujících úseků. Dalšími cíli záměru je zvýšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky silničního provozu na silnici 278 a zajištění bezbariérové dostupnosti autobusových zastávek u této silnice.

Deklarace zájmu o realizace záměru byla podepsána dne 6. 11. 2017. Záměr bude sledován.

ROZSAH ZÁMĚRU
Rozsah záměru Cyklostezka Karoliny Světlé byl předběžně vymezen územím měst Osečná, Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou a obcí Světlá pod Ještědem, Janův Důl, Proseč pod Ještědem a Bílá. Ve zpracované koncepci bylo řešené území zúženo na koridor silnice 278 s navazujícími úseky, koridor silnice 277 mezi centrem města Český Dub a sportovním areálem a propojení navrhované cyklostezky s částí Žďárek, s cyklostezkou z Hodkovic do Jeřmanic a s plánovanou cyklostezkou z Hodkovic směrem na Jílové. V další fázi se předpokládá rozšíření o napojení města Osečná a cyklostezky Ploučnice. Viz mapa v příloze.

ETAPOVITOST
Vzhledem k většímu rozsahu záměru (cca 10 km stezky), bylo nutné přípravu a realizaci záměru rozdělit. Přednostně by mělo být zajištěno propojení Český Dub – Vlčetín (Bílá) - Hodkovice nad Mohelkou. Toto propojení bude připravováno a budováno po etapách, které budou navrženy tak, aby byly budovány ucelené funkční úseky samostatné stezky dočasně propojené méně pohodlnými úseky cest a komunikacemi.

V I. etapě budou propojeny Český Dub a Vlčetín (část obce Bílá), Český Dub a Loukovičky (včetně napojení sportovního areálu) a zpřístupněna autobusová zastávka Bohdánkov (včetně bezpečného přecházení silnice (Podchlumí). Bude propojen Žďárek (část Hodkovic) s Hodkovicemi nad Mohelkou. Součástí bude též zprovoznění úseků lesních a polních cest, které budou dočasně zajišťovat propojení úseků stezky vybudovaných v I. etapě a oprava místní komunikace od silnice do Žďárku. Viz mapa v příloze.

Představujeme záměr na vybudování cyklostezky ČESKÝ DUB – VLČETÍN (OBEC BÍLÁ) – HODKOVICE N. M.
Modul: Novinky