Neziskový sektor

Cílem asociace je, aby bylo město příjemné pro život, aby umožňovalo mobilitu pro všechny obyvatele. Cílem je vytvořit dobře dostupné a prostupné město s "dobrou adresou", které umožňuje všem svým obyvatelům být mobilní.

Nejde ale jen o aktivity na místní úrovni. Asociace měst pro cyklisty uvítá spolupráci s neziskovým sektorem na změnách "cyklolegislativy" , společném fundraisingu a spolupráci na kampaních a akcích, jako jsou např. Do práce na kole, Nakupuj na kole, na podpoře cyklojízd, cyklofestivalů apod.

 

Iniciativa za bezpečnou cyklodopravu na Zlínsku, Kontakt: Jana Vybíralová, mob. 721470315, e-mail: cyklozlin@email.cz. Partner pro Statutární město Zlín.

Iniciativa Plzeň na kole /www.plzennakole.cz/ je volné seskupení lidí v Plzni, kteří fandí jízdnímu kolu coby rovnoprávnému prostředku individuální dopravy ve městě a chtějí se zasadit o lepší podmínky pro městskou cyklistiku. Iniciativa pořádá pravidelné jarní a podzimní cyklojízdy, veřejné cyklodílny, v Plzni koordinuje kampaň Do práce na kole, jedná s politickou reprezentací města a s městskými samosprávami o zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku - zprůjezdňování jednosměrek atd. Iniciativa se snaží prosazovat principy budování trvale udržitelné kultury dopravní infrastruktury města Plzně.

 

 

Labská stezka o.s. propaguje v partnerských městech rozvoj cyklostezek nejen pro sport a volný čas, ale i pro cyklodopravu a udržitelný rozvoj. Její předseda Ing. arch Jan Ritter více než 15 let spolupracuje s Ing. Jaroslavem Martinkem na propagaci cyklistiky a cyklodopravy. Pořádáme konference, cyklistické akce, cykloakademie, spolupracujeme s cyklokordinátory měst (Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem). Cílem je zlepšit podmínky pro cyklisty ve městech a rovněž šířit osvětu o možnostech vstupu měst do Asociace cykloměst.

 

Tým silniční bezpečnosti. Všichni máme svůj kousek odpovědnosti za bezpečnost naší i našich blízkých na silnicích. Podílet se na jejím zvýšení je snadnější než se může zdát! Kontakty na www.tymbezpecnosti.cz

 

www.scitace.cz  - Monitoring cyklistů a pěších ve městech i v přírodě