Spolupráce s ministerstvy

První jednání s ministerstvy, které shrnulo předchozí aktivity a  konferenci City Changers ( 6. – 7. 12. 2017, Ostrava), proběhlo dne 19. 1. 2018 za účasti MMR, MŽP a MD.

Spolupráce v roce 2018:

 • Ministerstvo dopravy – spolupráce na:
  • vytvoření společné platformy (jednání proběhla dne 31. 1. 2018, 27. 2. 2018 a 3.4. 2018)
  • společné propagaci stánku na sportovním veletrhu For Bikes ve dnech - 8. 4. 2018 (viz kapitola 3.3.6.)
  • sběru podnětů pro vznik nové vládní Koncepce městské mobility (viz kapitola 3.2.3.) a dále společně se prezentovaly Jednání s MD proběhla v těchto termínech 4. 2018; 2. 5. 2018, 6. 8. 2018, 6. 12. 2018
 • Ministerstvo pro místní rozvoj – spolupráce na:
  • projektu Partnerství pro městskou mobilitu (viz kapitola 3.4.1.) Jednání proběhla v termínech 24. 1. 2018, 5. 4. 2018; 29. 5. 2018; 29. 11. 2018 a 7. 12. 2018 v Praze, a také na výjezdním zasedání 2. 8. 2018 v Ostravě.
  • účasti na pracovních skupinách MMR Smart Cities a na seminářích organizovaných touto skupinou. Jednání proběhla v termínech 30. 1. 2018; 19. 3. 2018, 4. 6. 2018; 27. 6. 2018, 5. 12. 2018. Součástí spolupráce byla i exkurze MMR do Berlína ve dnech - 28. 6. 2018.
 • Ministerstvo životního prostředí – spolupráce na:
  • obecných tématech čisté mobility – účast na konferenci Čistá mobilita v Loučni ve dnech 12. - 13. 4. 2018, dále spolupráce na propagaci Evropského týdne mobility (ETM) formou prezentace na semináři MŽP k ETM dne 26. 6. 2018, která byla zaměřená na definování problémů zapojení měst.
  • definování problémů a řešení v rámci tzv. Clean Air Dialogue (viz kapitola 3.4.2.). Přípravné jednání proběhlo dne 10. 2018 a dále na samotném jednání, které proběhlo ve dnech 7. - 8. 11. 2018. Výstupem byly podklady pro vládní usnesení. Dodatečné jednání k výstupům proběhlo dne 6. 12. 2018.
 • S ostatními ministerstvy se komunikovalo prostřednictvím pracovních skupin MMR (Partnerství pro městskou mobilitu a Smart City).