Právě jste se ocitli na starší verzi webového portálu spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
Nová verze je k dispozici na adrese www.dobramesta.cz.

Společně tvoříme novou metodiku SUMP 2.0.

V roce 2020 se aktualizuje metodika Plánu udržitelné městské mobilitu, tzv. SUMP 2.0. Jedná se o první odbornou metodiku, která je zpracovávaná na základě participace s řadou politiků, úředníků, odborníků a široké veřejnosti. Participační program je postaven na řadě webinářů, workshopů, jednání a konferencí. Jádrem participace jsou pak průběžné konzultace k jednotlivým kapitolám aktualizované evropské metodiky SUMP 2.0.

Z tohoto důvodu byl vytvořen webový portál akademiemobility.cz, kde jsou zveřejněné všechny relevantní informace k připravované metodice SUMP 2.0. Chceme tímto krokem lépe přiblížit problematiku městské a regionální mobility politikům, úředníkům, vědcům, inženýrům a občanům. Úkolem je nabídnout pohled na dopravu z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“

Tvorbu tohoto dokumentu je třeba založit na zkušenostech z praxe a potřebách měst. Proto budeme prosazovat, aby metodika byla vytvořená zespodu. Mohlo by se stát, že metodika bude zpracována tak, že ji nikdo nebude chtít, ale stejně ji města budou muset naplňovat. Proto je třeba vytvářet partnerství, aby se eliminovaly problémy s konečnými výstupy.

Další odborné informace o nové metodice SUMP 2.0. a o tomto webovém portálu najdete zde.


STŘIH.
Tento webový portál byl zprovozněn dne 19. 3. 2020, tedy v době národní nouze kvůli koronaviru. Tímto střihem ovšem neřešíme přítomnost, ale budoucnost. Vždyť metodika SUMP 2.0. se tvoří pro budoucnost, nikoliv pro přítomnost. Co tedy koronavir přinesl metodice SUMP 2.0. ?

Koronavir pomohl vyzvednout základní poselství, či hodnoty metodiky SUMP 2.0., které by jinak nikdo nebral vážně. Kdo by věnoval pozornost tomu, že metodika SUMP 2.0. je postavena na společenských a humanitních vědách, na člověku, na lidském příběhu?

1) Společenské vědy: už nás nebaví povrchnost, aneb pokud nezačnou politici brát vážně otázky dopravy a mobility, stejně jako otázky koronaviru, pak i nová metodika SUMP 2.0. nic nevyřeší. Proto chceme sdružovat politiky, úředníky, kteří jsou odrazem nové doby, jsou doslova politici 2.0., úředníci 2.0.
2) Humanitní vědy: proces zpracování SUMP má být postaven na komunikaci s člověkem, na participaci, na hledání společných hodnot, na hledání společné cesty. Nic takové neprobíhá. Proto chceme věnovat tolik pozornosti veřejnému dialogu.
3) Vědy o kultuře a o designu: výsledkem každého procesu je nějaké opatření. Pokud ale v nich budeme vidět jen "funkčnost", bez přidané hodnoty, dostáváme se do slepé uličky.

To není vše. Každý strategický dokument je postaven na analýze. I u koronaviru jsme toužebně očekávali data o vývoji, všichni chtěli slyšet, jak to asi bude vypadat. Metodika SUMP 2.0. se taky zabývá otázkami fakt a čísel, vede uživatele k tomu, aby je brali vážně, stejně jako koronavirus. Problém je v tom, že dosavadní praxe naznačuje, že sice rádi analyzujeme, ale už méně rádi závěry přenášíme do návrhové a implementační části. Představme si, že bychom najednou zavřeli některou silnici pro auta, obdobně jako jsme byli schopni zavřít restaurace. Ano, srovnáváme nesrovnatelné, ale určitá paralela tady je.

Časem, někdy v budoucnosti, možná na nás dolehnou problémy s dopravou a mobilitou. Pak už by bylo pozdě. Jen tak mezi námi. V době koronaviru lidé dostávali užitečné rady, jak se nákaze vyhnout, jako např. zdravý životní styl, či o dostatek pohybu. Všechny informace byly pravdivé, až na jednu maličkost. Imunita se buduje dlouhodobě. Tak je to i s dopravou a mobilitu - nejde o ad-hoc opatření, ale o dlouhodobá.

To je celé. Nová metodika SUMP 2.0. bude sice jiná, ale bude to stačit? Vše je o lidech, nikoliv o metodikách!