Spolupráce s kraji

Členy spolku Partnerství pro městskou mobilitu jsou i kraje, neboť i ony jsou významným hráčem na poli městské mobility, neboť právě ony mohou ovlivňovat mobilitu občanů daleko před hranicemi města. Například pokud město řeší nedostatek parkovacích míst ve městě, dá se předcházet tomuto problému kvalitní integrovanou veřejnou dopravou, nebo i výstavbou přestupních terminálů. S kvalitními službami se lépe motivují občané, aby svá auta nechali daleko za hranicemi měst a využívali i jiné dopravní prostředky. Připomínky ze strany krajů mohou být zejména v rovině legislativních, finančních a organizačních změn.  

Pro vyjednání s ministerstvy a dalšími institucemi pro systémovou podporu městské mobility a cyklistické dopravy v České republice byl nominován Ing. Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Náměstek byl touto rolí pověřen dne 21. 9. 2018 na Komisi dopravy Asociace krajů ČR, která proběhla v Uherském Hradišti, na základě společné prezentace Asociace měst pro cyklisty a Olomouckého kraje.

Ve vztahu k dálkovým trasám proběhla společně s Nadací Partnerství dvě setkání s kraji (6. 4. Praha, For Bikes, 24. 10. Pardubice)

Jednání a komunikace probíhají s těmito kraji.

 • Jihomoravský kraj – připravuje podklady k členství: setkání pouze v rámci společných akcí.
 • Jihočeský kraj: setkání pouze v rámci společných akcí.
 • Karlovarský kraj: jednání proběhla v termínech 21. 1. 2018 a 19. 4. 2018 v Karlových Varech.
 • Královéhradecký kraj – řádný člen: s krajem byla uzavřena smlouva o dodání služeb s vazbou na osvětovou činnost v oblasti městské mobility a na propagaci aktivní turistiky mobility (více viz Kapitola 3.3.3).
 • Liberecký kraj – řádný člen: jednání proběhlo v termínu 22. 6. 2018 (Mimoň).
 • Moravskoslezský kraj: jednání proběhla v termínech 12. 1. 2018 (Ostrava), 14. 6. 2018 (Opava).
 • Olomoucký kraj – řádný člen: (jednatel asociace je současně i spolucyklokoordinátorem Olomouckého kraje, proto zde nejsou vykázány činnosti s krajem).
 • Pardubický kraj: setkání pouze v rámci společných akcí.
 • Plzeňský kraj: setkání pouze v rámci společných akcí.
 • Středočeský kraj: s krajem byla uzavřena smlouva o vedeních seminářů k TP179.
 • Ústecký kraj – přidružený člen: setkání pouze v rámci společných akcí.
 • Vysočina kraj: jednání proběhlo v termínu 8. 2. 2018 (Jihlava). Asociace pomohla kraji realizovat projekt na podporu čisté mobility.
 • Zlínský kraj: jednání proběhlo v termínu 28. 2. 2018 (Zlín).