Inspirace trendy Evropské komise

Informace budou doplněny z Výroční zprávy 2018, kapitoly 3.4.