Iniciování změn

Asociace by si klade tyto cíle:

  1. Přispívat k rozšíření vědomostní a znalostní databáze týkající se rozvoje měst a k výměně poznatků, informací a osvědčených postupů.
  2. Přinášet podněty pro zlepšení financování opatření městské mobility a pro vytvoření co nejúčinnější možnosti financování, využitelné pro každou místní samosprávu v otázkách městské mobility.
  3. Přinášet podněty pro legislativní změny, které by pomohly komplexně řešit městskou mobilitu, a tím propojit státní, regionální a místní zájmy. V tomto smyslu může pracovní skupina přispět k lepšímu regulačnímu rámci, který bude lépe reflektovat potřeby a kompetence měst.