Bojujeme za finance, měníme legislativu

Bude se připravovat nová vládní Koncepce městské a aktivní mobility, která bude zpracována v letech 2019–2020. Koordinátorem přípravy je Ministerstvo dopravy, samozřejmě ve spolupráci s dalšími ministerstvy. Ke spolutvorbě tohoto dokumentu byl přizván mimo jiné i náš spolek.

Naším cílem je přinášet podněty pro zlepšení financování, či pro iniciování legislativních změn.


Prvním krokem je diskuse o podobě financování dálkových cyklotras v ČR.