Elektrokola

V současné době města si zpracovávají plány udržitelné městské mobility, nebo dopravní generely. Oba by měly být hodně ambiciózní a počítat s tím, že v budoucnosti budou již značně rozšířena . To značně ovlivní mobilitu ve městě a plány by s tím měly počítat, neboť elektrokola nabízejí nesporné výhody pro řešení městské mobility.

Kromě ekonomických, environmentálních a zdravotních přínosů jsou elektrokola ideálním dopravním prostředkem pro delší vzdálenosti. Studie prokázaly, že elektrokola jsou rychlejší než auta na trasách kratších než 10 km (což je dvakrát delší trasa než výhodná vzdálenost v případě klasických jízdních kol). Je mnohem snazší na nich překonat přírodní překážky (kopce nebo protivítr), takže jsou vhodná pro dojíždějící osoby, které chtějí nebo musí dojet do práce přímo v běžném civilním oblečení, ale také pro méně trénované cyklisty, starší osoby a další skupiny, které na kole dosud příliš nejezdily. Na elektrokolech lze přepravovat těžší náklady, jsou tedy skvělým řešením pro jednotlivé zákazníky i pro firmy, které spoléhají na rychlou logistiku i v městském prostředí.

Elektrokola nejsou zdrojem emisí, hluku a velmi efektivně pracují s energií. Tento dopravní prostředek má prakticky nulové externí náklady a s minimálními prostorovými nároky je také dobrou prevencí dopravních zácp a problémů s parkováním. Proto jsou elektrokola možnou alternativou automobilové dopravy především pro městské oblasti.

Aktuálně dochází k výraznému nárůstu nabídky elektrokol, elektrokoloběžek a dalších podobných prostředků. V tuzemsku se název „elektrokolo“ vžil a přirozeně se používá pro různé jednostopé dopravní prostředky s elektrickou asistencí bez ohledu na jejich legislativní zařazení. Většinou jde skutečně o prostředky, které z hlediska současných zákonů lze považovat za jízdní kola, včetně požadavků na vybavení a jejich provoz.

Zároveň se v České republice pohybuje množství různých, často podomácku upravených kol s elektrickou asistencí, které mohou dosahovat výkonů srovnatelných s malými mopedy.

Další informace k elektrokolům jsou uvedeny na tomto odkaze.

Asociace měst pro cyklisty připravila vzdělavací semináře pro obce a města o významu rozvoje elektrokol. Seminář k elektrokolům proběhl dne 20. 4. 2018 v Karlovarském kraji.

Ke stažení

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.