Podpora myšlenky principy dobrovolných závazků

Dobrovolné závazky vychází z myšlenky jednat společně a udržitelně. Udržitelný rozvoj není jen záležitostí státu, ale každého z nás. Může jej prosazovat velká firma, stejně jako rodinný podnik, nezisková organizace nebo jakýkoli občan. Jedná se o vyhledání aktivit spojených s čistou mobilitou, udržitelnou dopravu a také ochranou životního prostředí – zvýšení kvality ovzduší v sídlech, které budou přínosné pro udržitelných rozvoj měst, podobně jako je tomu u závazků v jiných oblastech - viz https://www.cr2030.cz/zavazky/.

Dobrovolné závazky a příklady dobré praxe se rozdělují:

Dle typu zájmového subjektu:

  • SAMOSPRÁVA: provádění medializace konkrétních opatření, akcí, kampaní či produktů souvisejících s čistou mobilitou.
  • ŠKOLY, VEŘEJNÉ INSTITUACE: podpora využívání šetrných forem dopravy ve školách a veřejných institucích prostřednictvím školních a institutárních plánů mobility.
  • OBČAN: změna dopravního chování na principu udržitelné spotřeby v dopravě.
  • FIRMY: propagace udržitelné spotřeby v dopravě prostřednictvím firemních plánů mobility.

Dle typu opatření:


Za tím účelem vznikla webová stránka https://www.citychangers.cz/ , na které budou dobrovolné závazky zveřejňovány.

Ať už se jedná o samosprávu, školu, veřejnou instituci, firmy, sdružení, vždy za nimi stojí konkrétní lidé, kteří usilují o změnu a za kterými stojí skutečný podpis změny. Proto bude dobrovolné závazky spojené vždy s konkrétními jmény.

Cílem platformy CityChangers je srozumitelně přiblížit veřejnosti i odborné veřejnosti přínosy opatření městské mobility a přizvat ji ke spolutvorbě a následně implementaci nové vládní koncepce městské mobility, kterou bude připravovat Ministerstvo dopravy ČR.

Těžiště bude stát na komunikaci s obyvateli měst, kteří by měli společně s městy a firmami přicházet s podněty, jak konkrétně řešit městskou mobilitu v jejich obcích a regionech a dále motivovat občany k udržitelnému dopravnímu chování. Města, která se zaváží k dobrovolnému závazku, dostane k dispozici speciální web, kde by byly projekty podporující městskou mobility představovány.


Cílem všech projektů je prostřednictvím stavebních úprav a společenských aktivit udělat z veřejného prostoru místo, které žije. Na všech nápadech a rozhodnutích se musí spolupodílet obecní fórum, tvořené zástupci místních obyvatel, kterým pomáhá projektový manažer asociace.

 

Přetváření veřejného prostoru

Nápadů, jak proměnit uliční a veřejný prostor, je celá řada. Ty nejúspěšnější projekty spolupracují v průběhu celého rozhodovacího procesu s širší základnou místního obyvatelstva. Obecní fórum se pravidelně setkává k diskuzi nad dalšími kroky.

S rozvojem projektu získávají členové obecního fóra na jistotě, postupně se seznamují s předpisy k fungování veřejného prostoru i s prací obecní rady. Své nápady mohou rozvíjet, testovat, a v případě úspěchu sledovat, jak se stávají trvalou součástí obce. Cílem participačního programu CityChangers je umožnit místním lidem, aby mohli společně řídit dění ve své obci a zapojit se do rozhodovacích procesů, které se týkají veřejného prostoru. Program chce posílit spolupráci a podpořit růst společenských vazeb.

Pokud k místnímu obyvatelstvu přistupujeme jako k odborníkům na místo, kde žijí, pomáháme vytvořit živoucí města a čtvrti, v nichž lidé smysluplně komunikují jak s okolím, tak s ostatními lidmi. Tohle vzájemné propojení s okolím zvyšuje možnost, že ve své lokalitě budou jezdit na kole nebo chodit pěšky, což samozřejmě přispívá i k lepšímu zdraví komunity jako celku.

Finance na realizaci těchto projektů se dá sehnat ze dvou zdrojů:

  • Ovlivněním principiálních podmínek financování opatření městské mobility prostřednictvím nové vládní koncepce městské mobility.
  • Donor z komerční sféry (např. mmcite, ČEZ, ČSOB, apod.).

Zdroj inspirace: Projekt Local People (Velká Británie)  http://www.dobramesta.cz/aktuality/452.